L'Institut del Teatre (IT) ha posat en mans de la Fiscalia Provincial de Barcelona els expedients oberts a dotze exdocents arran d'una sèrie d'instàncies presentades per alumnes i exalumnes -entre febrer i desembre del 2021- per presumptes casos d'abús de poder i assetjament sexual. L'IT ha decidit traslladar-ho al ministeri fiscal «per tal d'oferir les màximes garanties per determinar si les conductes dels docents van ser inapropiades», ja que no pot investigar els fets, aplicar mesures cautelars ni obrir expedients sancionadors perquè els professors denunciats ja estan jubilats. La majoria dels fets denunciats fan al·lusió a situacions ocorregudes fa més de 25 anys, remarca la institució en un comunicat fet públic aquest dilluns.

«Per aquest motiu, i amb la voluntat d'oferir les màximes garanties en el procés per determinar si en els comportaments dels docents jubilats hi ha indicis d'assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder, s'ha procedit a posar els expedients en coneixement del Ministeri Fiscal perquè pugui realitzar les diligències i investigacions que consideri oportunes», ha anunciat l'Institut del Teatre. L'IT ja va posar a disposició de la Fiscalia Provincial de Barcelona el setembre de 2021 l'expedient disciplinari obert a un docent de la institució en haver identificat indicis d'assetjament sexual en el seu comportament. El professor expedientat va ser apartat de les aules com a mesura cautelar des del mes de març de l'any passat.

Algunes d'aquestes instàncies han arribat després que el diari 'Ara' publiqués –ara fa un any- un article on es relataven les experiències traumàtiques i de presumptes abusos d'alguns professors a diversos alumnes i exalumnes. Tanmateix, la majoria d'aquells testimonis no van fer el pas de presentar una instància al centre, com recorda el rotatiu aquest dilluns, i les denúncies remeten a casos de fa anys, majoritàriament.

Revisió del Protocol i mesures de suport

L'IT trasllada així 12 expedients recollits per la Comissió de Prevenció i d'Investigació d'Assetjaments Sexuals de la institució. Aquest organisme, d'altra banda, ha promogut una revisió del Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere (de l'any 2018), «amb l'objectiu d'actualitzar-lo i ampliar el seu àmbit d'actuació». D'altra banda, des de l'Institut es promou aquest curs una sèrie «d'accions de reparació de les persones vulnerades per garantir la seguretat, el respecte i la llibertat a les aules». En aquest sentit, en el curs 2021-2022 ha continuat oferint sessions de formació sobre assetjament sexual i abús de poder al professorat. Es tracta de sessions periòdiques que la institució ha instaurat com una línia formativa permanent per garantir la sensibilització i conscienciació sobre aquests temes. Des del maig de 2021 s'han fet més d'una vintena d'activitats formatives en les quals han participat més de 250 persones, i en els pròxims tres mesos hi ha programades noves sessions. Aquestes i altres iniciatives estan encaminades a «evitar que a l'Institut del Teatre es repeteixi en el futur qualsevol mena d'assetjament o abús de poder», explica la institució.