El tercer sector social ha reclamat al Govern un increment de 180 milions d’euros per a la millora de les seves prestacions. Ho va fer durant un acte reivindicatiu organitzat per la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya per denunciar que els pressupostos de la Generalitat del 2022 consoliden el seu «infrafinançament». La patronal va afirmar que els comptes no preveuen cap millora en el finançament dels serveis d’atenció a la gent gran, de salut mental o d’atenció a persones amb discapacitat, entre d’altres. A més, argumenta que la millora del finançament ha d’anar no només a l’ampliació de la cobertura del sistema, sinó que també ha de millorar les condicions de les persones que hi treballen.

La Confederació quantifica en 180 milions els increments necessaris per a la millora de les condicions dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social.