L’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona ha desenvolupat un nou biomarcador, anomenat RAD51 i més precís que els actuals, per identificar i estratificar els subtipus de tumors que presenten una recombinació homòloga deficient (HRD), com alguns càncers d’ovari , de mama, pròstata i pàncrees. El nou test capaç d’identificar tumors HRD es basa en la detecció d’una proteïna implicada en la reparació de l’ADN, anomenada RAD51, d’aquí el nom.

Per demostrar la seva validesa clínica, els investigadors iniciaran un assaig clínic que investigarà l’eficàcia del test per identificar pacients amb càncer de mama avançat que siguin sensibles als inhibidors de PARP. El desenvolupament del test, que ha publicat recentment la revista Cancer Research, l’han liderat Violeta Serra, cap del Grup de Terapèutica Experimental del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), i Judith Balmaña, cap del Grup de Genètica del Càncer Hereditari del VHIO.

El biomarcador ha demostrat la seva precisió per predir la resposta que hi haurà als inhibidors de PARP i la quimioteràpia basada en el platí. «Aquest treball ha servit per demostrar la validesa del punt de tall a partir del qual s’investigarà si els pacients són sensibles a aquests medicaments», assenyala Violeta Serra.

Per validar el biomarcador i comparar el rendiment de la prova amb altres mètodes de detecció de deficiència en aquest mecanisme de reparació de l’ADN van fer servir 109 models, la majoria de càncer de mama, encara que també algun de càncer d’ovari serós d’alt grau i de pàncrees.

El test millora la predicció de resposta als tractaments dels utilitzats actualment i, en concret, la prova RAD51 aconsegueix predir la resposta als inhibidors de PARP fins a un 95% dels casos, mentre que les mutacions del gen HRR només ho aconseguien en un 67% i l’anàlisi genòmica HRD en un 71%.