Quiosc

Diari de Girona

Barcelona registra un augment d’atacs racistes i redueix la LGTBI-fòbia

L’Oficina de No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona aborda 110 casos durant la primera meitat del 2022

L’Oficina de No discriminació va doblar del gener al juny les tasques d’informació gestionades en el mateix període del 2021, i va formar més de 500 persones en l’àmbit dels drets de la ciutadania. La primera tasca de l’oficina és atendre les víctimes de discriminació i l’orientació i les accions de suport perquè aquestes s’apoderin.

Durant la primera meitat d’aquest any, l’estament va rebre 348 demandes de les quals les 110 ja citades van donar peu a l’obertura d’un expedient, mentre que 238 van ser peticions d’informació i consultes. Dels 110 expedients, un 38% va requerir la intervenció del servei socioeducatiu; el 34% va necessitar orientació jurídica; el 12% va acabar en una derivació a altres serveis; un 9% va portar a una intervenció psicosocial, i un 7% va comportar intermediació.

El regidor de Drets de ciutadania, Marc Serra, va remarcar que les dades indiquen que hi ha hagut menys situacions de discriminació denunciades i destaca que els esforços d’assessorament jurídic per part de l’oficina «s’han doblat». Va esgrimir l’increment en formació com una mostra de la seva implantació en la societat, i va assegurar que el servei arriba cada dia a més ciutadans.

Compartir l'article

stats