La lluita que des de fa temps mantenen el Departament de Salut i la Diputació de Girona pel destí de més de 9 milions d´euros anuals presenta un capítol més que, si li surt bé a l´ens provincial, podria posar fi a la pugna. La conselleria reclama els diners que anualment ha estat rebent des de la Diputació i que l´Estat atorga en concepte de serveis sanitaris de centres i organismes provincials. Però els centres fa anys que són de la Generalitat i ara aquests diners podrien tenir un altre destí.

Rafa Garrido, Girona.

El pols podria arribar a la seva fi. I amb victòria per a la Diputació de Girona. Després de molts mesos negant-se a transferir els 9 milions d´euros que tradicionalment anaven a parar al Departament de Salut i que l´ens gironí rep de l´Estat, la Diputació ha decidit crear un nou organisme sanitari provincial per evitar que aquests diners vagin a parar a l´Administració catalana i es quedin en els municipis gironins.

El projecte encara ha de passar pel Ple i haurà d´aprovar-se, però podria ser la solució al conflicte entre la Diputació i la Generalitat. Segons ha pogut saber Diari de Girona, l´ens supramunicipal ja té una proposta per invertir els diners que cada any els dóna l´Estat en concepte de serveis sanitaris i que tradicionalment havien traspassat al Departament de Salut fins que al febrer de 2006 van decidir deixar de fer-ho. Es tracta de la creació d´un organisme autònom de salut que depengui de la Diputació i els beneficiaris dels quals siguin els ajuntaments de les comarques gironines. D´aquesta manera, els diners que arriben cada any per finançar despeses sanitàries de la Diputació podran quedar-se a l´ens gironí i no els reclamaran -com han estat fent- des de la Generalitat.

La idea inicial és que aquest nou organisme serveixi per gestionar aquests més de 9 milions d´euros anuals i ajudi a finançar despeses derivades de serveis sanitaris que són actualment competència dels ajuntaments. Així, segons el projecte que aviat veurà la llum, l´entitat de nova creació es dedicarà a fer campanyes de promoció i prevenció sanitària entre els municipis gironins, així com també tindrà competències per poder posar en marxa mesures que ajudin a evitar l´aparició i propagació de malalties. I és que tenir cura de les qüestions epidemiològiques que afecten un municipi suposa un elevat cost per als ajuntaments; per això aquest organisme podria treure un pes de sobre a molts consistoris en aquest camp. De la mateixa manera, promoure i fer valer els conceptes de salut ambiental i laboral també tindrà un pes important entre les campanyes que podrà promoure aquesta institució.

Inspeccions

L´organisme de la Diputació tindrà també gran part de la seva activitat centrada en el control sanitari de negocis, comerços i habitatges que requereixin un acurat seguiment per ser llocs amb especial sensibilitat o grans masses de gent. Així, se´n farà càrrec d´inspeccionar restaurants, bars, cafeteries, perruqueries, hotels, piscines i àrees d´oci en general, per exemple. Les plagues animals i el control sanitari de les mascotes també podran ser a càrrec de la nova entitat de la Diputació.

En definitiva, el nou servei oferirà, des de la Diputació i amb els diners que l´Estat destina a qüestions sanitàries provincials, la possibilitat que els ajuntaments puguin desenvolupar les inspeccions sanitàries i les tasques de prevenció que els hi pertoca sense tenir una gran càrrega per la despesa que aquestes competències suposen.