Acn/DdeG, Girona.

La integració tarifària del transport públic a 46 municipis de l'àrea de Girona entrarà en servei el proper 12 de juny. A partir d'aquesta data ja es podrà fer servir un abonament mensual, que permetrà als usuaris moure's amb un únic bitllet integrat. Més endavant, al juliol i al setembre, entraran en funcionament noves modalitats d'abonament. L'àrea urbana de Girona s'ha dividit en set zones (que abasten tota la comarca, i part del Pla de l'Estany i la Selva), que determinen les diferents tarifes. Depenent del tipus d'abonament escollit, els usuaris poden estalviar-se fins a un 88% del cost actual dels bitllets

El secretari per a la Mobilitat del PTOP, Manel Nadal, va remarcar durant la presentació de la integració que el que es pretén és "fidelitzar" els usuaris del transport públic. Els abonaments es vendran a més de 180 establiments -principalment quioscos i estancs- de les zones que apliquin el bitllet integrat.

Els 46 municipis en què es començarà a aplicar la integració tarifària sumen un total de 248.000 habitants. Repartits entre les comarques del Gironès, la Selva i el Pla de l'Estany, actualment disposen de setze línies interurbanes, i deu d'urbanes (en aquest darrer cas, entre Girona i Salt). Pel que fa a l'evolució del volum d'usuaris del transport públic, l'any 2006, va assolir un total de 3,9 milions viatgers, mentre que durant l'any 2007, més de 4,7 milions d'usuaris van utilitzar el transport públic en aquesta zona. A més, es calcula que durant el 2008 aquesta xifra serà de més de 5 milions.

L'aplicació de la integració de tarifes ha comportat establir subdivisions per zones. En total, se n'han establert set que concentren 44 dels municipis. Els dos restants, Celrà (Gironès) i Caldes de Malavella (Selva) actuen de "xarnera" perquè se'ls ha considerat estratègics, segons ha concretat el delegat del PTOP a Girona, Ramon Ceide. Això suposarà que, per viatjar-hi, sempre s'aplicarà la tarifa més econòmica per a l'usuari.

L'entrada en funcionament de la integració permetrà unificar el preu del bitllet, independentment del nombre d'autobusos que s'agafin i els intercanvis entre companyies que es facin. La tarifa que pagarà cada usuari dependrà del número de zones per les quals passi, amb un màxim de tres zones tarifàries. El període de temps de què es disposa per fer el canvi de mitjà de transport és d'1 hora i 15 minuts per als títols integrats d'una zona i s'incrementa en 15 minuts per a cada zona addicional.

Segons va remarcar el secretari per a la Mobilitat del PTOP, Manel Nadal, amb aquesta mesura el que es busca és "la fidelització" dels usuaris del transport públic, més que no pas l'estalvi en el preu del bitllet. En aquest sentit, l'Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) oferirà quatre tipus d'abonament adaptats a les diferents necessitats.

La primera modalitat que entrarà en funcionament serà la T-Mes, el proper 12 de juny, que permetrà fer els desplaçaments que es vulguin durant tot un mes. Posteriorment, el 14 de juliol, es posarà a la venda la T-50/30, que inclourà 50 desplaçaments integrats i tindrà una validesa de 30 dies.

Finalment, el 15 de setembre, entraran en servei dos nous abonaments, la T-10 i la T-10/30. Tots dos bitllets permetran fer desplaçaments i tindran, respectivament, una validesa d'un any i d'un mes.

Estalvi de fins a un 88%

Segons el tipus d'abonaments que s'adquireixin, els usuaris gaudiran de més descompte sobre el preu final del bitllet, que pot arribar fins al 88%. Així, per exemple, en el cas d'algú que es desplaci des de Llagostera fins a Girona (dues zones), pot arribar a pagar 0,68 euros per bitllet si es compra una T-Mes. Actualment, el preu total del desplaçament és de 3,50 euros.

En el cas d'un usuari que es desplaci des dels polígons de Riudellots de la Selva al de Celrà (dues zones), si adquireix una T-Mes, l'actual preu del bitllet de 3,80 euros pot baixar fins als 0,47. Un cop entri en vigor la integració tarifària, el temps de què disposaran els usuaris per fer transbords serà d'una hora i quart per als títols integrats d'una zona, que s'incrementarà en un quart més per a cada zona addicional.

Amb l'entrada en servei de la integració tarifària, l'àrea de Girona es convertirà en la segona en aplicar la mesura fora de la Regió Metropolitana de Barcelona, després que Lleida ho fes a finals de març.

Es preveu que a finals d'estiu la integració s'estengui al Camp de Tarragona i, l'any 2009, al Bages, d'acord amb la voluntat de la Generalitat d'implantar la integració tarifària del transport a tot el territori l'any 2012, com recull el Pla de Transport de Viatgers 2008-2012.