03 de gener de 2009
03.01.2009

Educació homologarà títols estrangers en ensenyaments no universitaris

Els diferents serveis territorials gestionaran la tramitació dels expedients

03.01.2009 | 01:00
Un professor imparteix una classe a uns alumnes de batxillerat en un centre de Girona.

El Departament d'Educació, a través dels Serveis Territorials, homologarà i convalidarà títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris a partir d'avui. Això és possible després que l'any passat l'Estat traspassés a la Generalitat de Catalunya aquestes funcions. Per tant, les persones que hagin d'homologar o convalidar estudis estrangers en ensenyaments no universitaris s'hauran de desplaçar fins al Servei Territorial del Departament d'Educació que tinguin més a prop, i lliurar tota la documentació necessària.

Aquesta documentació s'enviarà a la unitat central d'homologació de títols, que, una vegada finalitzat el procés, enviarà el títol corresponent al Servei Territorial, on es podrà recollir. Aquesta unitat central d'homologació, on treballaran cinc persones, substituirà l'actual delegació del ministeri d'Educació a Barcelona, que fins ara s'encarregava d'aquestes funcions.

De fet, fins ara, les homologacions de títols estrangers les gestionava l'Estat i, per tant, tota la tramitació es feia des de Madrid. A Catalunya, anualment, es realitzen unes 4.000 homologacions i convalidacions de títols i estudis estrangers de secundària, batxillerat i cicles formatius.

Avaluació final a sisè

D'altra banda, el Departament d'Educació també va informar que a partir d'ara durà a terme una prova d'avaluació a tots els alumnes que hagin cursat sisè de primària durant el curs 2008-2009. Aquesta prova, organitzada pel Consell Superior d'Avaluació de Catalunya, es farà a final del curs escolar i es basarà en les competències bàsiques lingüístiques i matemàtiques que els alumnes han d'haver assolit en acabar l'educació primària. No obstant això, el resultat de la prova no tindrà efecte en el pas de curs de l'alumne.

La part escrita de la prova es portarà a terme de forma simultània a tots els centres de primària. Cada alumne farà les proves en el centre on està escolaritzat. En els centres on també es farà la prova oral (es farà només en alguns centres, aquest any, com a prova pilot, aquesta tindrà lloc en dies posteriors als dies de les proves escrites.

Seguiment acurat

Amb aquesta prova, el Departament d'Educació i cada centre d'Educació primària podran disposar d'informació acurada sobre la marxa de tots els alumnes, segons un instrument de mesura homogeni per a tots.

La prova ha de servir també pequè cada centre educatiu pugui corregir els punts febles i potenciar els punts forts a partir de la major autonomia de centre que permetrà la llei d'educació de Catalunya. L'objectiu final d'aquesta iniciativa és millorar els resultats dels alumnes i afavorir el seu pas a l'educació secundària.

Serà el Consell Superior d'Avaluació de Catalunya (CSAC) qui dissenyarà els diferents exercicis de la prova, segons les competències bàsiques que la normativa vigent marca per a l'educació primària.A partir d'aquí i segons les indicacions dels CSAC, la comissió avaluadora de cada centre, formada per docents del mateix centre i professorat extern, aplicarà i corregirà els exercicis. Aquestes comissions d'avaluació seran coordinades per la Inspecció Educativa. La informació sobre els resultats de la prova d'avaluació als alumnes de sisè de primària es facilitarà als centres educatius i a les famílies. Els primers rebran informació sobre el conjunt dels alumnes i les famílies únicament rebran informació sobre els resultats del seu fill o la seva filla. Més enllà d'això, les dades concretes de cada centre i de cada alumne seran confidencials.

Finalment el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, insta la conselleria d'Educació a desplegar polítiques educatives que assegurin la implementació de l'ensenyament audiovisual a les aules catalanes. El Síndic vol una resposta argumentada, motivada i per escrit sobre els diferents aspectes de la petició d'informació del Síndic, segons l'associació Aula Mitjana, que ha demanat la intervenció del Síndic. L'organisme ha aconsellat la conselleria que explori espais de diàleg entre administracions i altres agents implicats. Ha recordat a Educació la "importància que assumeix la comunicació audiovisual en l'actual societat del coneixement".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema