L'Ajuntament de Palafrugell ha imposat una sanció de 4.000 euros a dos veïns de Tamariu per haver talat 4 arbres situats a la seva finca sense el seu permís corresponent. Segons l'alcalde de la localitat, Lluís Medir, va explicar que tot i tractar-se d'una actuació en propietat privada no és motiu justificable per eximir-los d'una sanció, ja que l'acció ha estat il·legal.

Aquesta resolució municipal ha arribat uns 7 mesos després de la tala de l'arbrat en qüestió i de la denegació de sol·licitud de la llicència d'obres per part dels veïns després de detectar-ne la infracció -els implicats van demanar posteriorment que es legalitzés. El consistori va adonar-se de la tala el mes d'abril del 2008 i dos mesos després (31 de juny), es va ordenar la incoació de l'expedient sancionador.

Segons es va publicar ahir en el Butlletí Oficial Provincial de Girona (BOP), els inculpats van al·legar que la seva actuació havia estat motivada perquè els arbres "eren molt perillosos per a la línia elèctrica i per al veïns, atès que els causaven danys a la teulada, els aixecaven el paviment i, a més, eren un perill d'incendi, atès que estaven molt recremats i secs".

La decisió presa pel l'alcade en multar els dos veïns no ha valorat si l'actuació era justificada o no, sinó el fet d'haver realitzat unes obres sense la llicència municipal corresponent, una tendència que sembla imposar-se al terme municipal de Palafrugell "on tothom fa el que vol", va afirmar Medir. Ell mateix va explicar que la sanció es tramita en el sentit "d'exemplificar" i recordar que aquest tipus d'actuacions han d'estar controlades i autoritzades per l'ens local i que, si no, existeixen unes conseqüències que cal assumir com a infractor. Les multes per la tala d'un arbre sense tenir permís poden oscil·lar entre els 300 i els 3.000 euros, segons recull la llei d'urbanisme.

Replantar només 3 arbres

Segons Medir, aquesta imposició hi ha de ser "encara que es repari la vulneració", ja que són coses independents. El consistori, segons el BOP, va demanar als veïns infractors "la reposició de la realitat física alterada, portant a terme la plantació de quatre exemplars d'espècies arbòries de creixement lent", actuació que no es va complir ja que tal com van assegurar els veïns, aquests només havien replantat "tres xifrés" segons van exposar a l'Ajuntament per tal que es deixés sense efecte la sanció proposada. Tot i això, l'argument no va ser suficient ja que la xifra replantada estava per sota de la dictada pel consistori, com va comprovar l'inspector d'obres municipal el passat 8 d'octubre.