Després que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona advertís dimecres que si l'Ajuntament de Llagostera no compleix els seus requeriments pel que fa al pla parcial del sector Mas Roig pot acabar presentant un contenciós-administratiu contra el consistori, l'alcalde, Fermí Santamaria, va assegurar ahir que l'Ajuntament no vol pas anar als tribunals i que estudiarà l'informe d'Urbanisme, i va justificar les característiques del pla, recalcant que "no volem que s'aturi, perquè hi ha gent interessada en aquest sector industrial".

La comissió d'Urbanisme va amençar dimecres que presentarà un recurs contenciós-administratiu contra l'Ajuntament de Llagostera perquè els canvis que va introduir abans d'aprovar definitivament al juliol el pla parcial del sector SUD-12, el del paratge de Mas Roig, no segueixen les prescripcions dictades per aquest ens del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. En concret, Urbanisme va indicar que s'han obviat recomanacions i s'ha ampliat la superfície del sector, afegint-hi sòl industrial i residencial, cosa que no està prevista al POUM.

En canvi l'alcalde, Fermí Santamaria, va explicar ahir que l'únic que s'ha ampliat entre l'aprovació inicial i la definitiva ha estat el sòl industrial, i que això s'ha fet perquè l'Agència Catalana de l'Aigua va requerir al consistori incorporar al projecte una bassa de laminats (de retenció de l'aigua), que "hauria d'estar dins l'àmbit de la zona industrial però que no hi cap per la distribució de les parcel·les". Per això, va dir, "s'ha posat fora dels marges marcats com a zona industrial, però el POUM ja ens permet ampliar fins al 5% aquests terrenys". Santamaria va afirmar que l'Ajuntament estudiarà aquesta reclamació d'Urbanisme, i que "vol continuar amb la línia d'entesa que hi ha hagut fins ara", però va recalcar que hi ha promotors interessats a tirar endavant el sector i que el consistori no vol que s'aturi.

De fet, el sector SUD-12 ja va ser tema de debat en l'últim ple de Llagostera. L'edil d'Urbanisme, Eduard Galobardes (que no té vot en les qüestions d'aquest sector, perquè n'és un dels propietaris), va explicar llavors que "la cosa està molt negra". I Santamaria, tot i la reivindicació de l'oposició (ICV, ERC i PSC), de donar prioritat al SUD-12, va reforçar les paraules de Galobardes afirmant que no està aturat perquè el consistori hi posi pals a les rodes, sinó "perquè hi ha unes diferències a aclarir amb Girona".