31 de juliol de 2009
31.07.2009

El Govern subvenciona la millora de les urbanitzacions fetes entre el 1956 i 1981

31.07.2009 | 02:00

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicava ahir l'obertura de la primera convocatòria de subvencions per a la millora de les urbanitzacions amb dèficits, per un valor de prop de 10 milions, a la qual es podran acollir una trentena d'urbanitzacions de diversos municipis. Les subvencions serviran per cofinançar la redacció dels anomenats Programes d'Adequació, és a dir, el conjunt d'actuacions administratives necessàries per regularitzar la situació urbanística de les urbanitzacions, per completar-ne les obres o per proveir-la dels serveis corresponents.
El Parlament va aprovar el passat mes de març la Llei de regularització i millora d'urbanitzacions amb dèficits urbanístics. Aquesta Llei té per finalitat afavorir la finalització de les obres d'urbanització i la dotació dels corresponents serveis amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus residents, i assolir la seva integració en el municipi. La Llei crea diferents mesures d'ordenació i gestió urbanística i aporta els instruments financers destinats a incentivar la realització per part dels ajuntaments de les actuacions. La nova Llei s'adreça a les urbanitzacions construïdes entre 1956 i 1981, destinades inicialment a segones residències i que actualment són ocupades en la seva majoria per habitatge principal. Durant aquest període es varen iniciar un gran nombre d'urbanitzacions que van ser comercialitzades sense comptar, en molts casos, amb l'adequat procés de planejament urbanístic, previsió de serveis, ni dotacions de sanejament o energia. En aquest sentit, s'aposta per aconseguir una adequada ordenació urbanística de l'àrea residencial, mitjançant les corresponents figures de planejament. A més, en els casos on encara sigui possible, s'aposta també per la reducció de la superfície de les urbanitzacions que no s'han arribat a desenvolupar.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook