23 de setembre de 2009
23.09.2009

L'ordenança de residus de Palafrugell estableix sancions de fins a 6.000 ?

El text, que ja ha entrat en vigor, ofereix la possibilitat de gaudir
de bonificacions fiscals

23.09.2009 | 02:00

L'Ordenança Municipal Reguladora de Residus de Palafrugell, que fou aprovada el 29 de juliol, ha entrat en vigor. La reglamentació pretén crear una cultura de la prevenció dels residus i de la seva màxima segregació, en particular, d'aquelles fraccions que siguin reciclables o que presentin un alt nivell de perillositat per al medi. Les sancions van dels 300 als 6.000 euros.
Fonts municipals han apuntat algunes de les novetats que inclou el text: la incorporació d'una regulació general de prevenció de residus, i en concret en fires i festes i en la publicitat; la prioritat de l'autocompostatge com a pràctica domèstica i la possibilitat de gaudir de bonificacions fiscals; la regulació específica del servei de recollida comercial, i les normes referents a l'ús dels contenidors. L'ordenança integra el Reglament de funcionament de la Deixalleria i Planta de Transferència.
L'ordenança incorpora també un seguit d'aspectes pedagògics i de valors socials adaptats a la societat actual, que pretenen fomentar la presa de consciència de la importància d'una bona gestió dels residus i de la responsabilitat per al seu correcte funcionament.
La normativa estableix també els mecanismes per regular, corregir i sancionar, quan s'escaigui, actituds incíviques, negligents i irresponsables, que deteriorin la qualitat del medi ambient. Les sancions oscil·len entre els 300 i els 6.000 euros, segons la gravetat de la infracció.
Quant a la difusió de l'aprovació, s'ha previst l'enviament d'un ban municipal a totes les llars de Palafrugell, la visita dels inspectors de via pública informant de la nova aplicació i la seva publicació al web municipal.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook