01 de octubre de 2009
01.10.2009

La Generalitat no autoritza l'escut de Campdevànol escollit pels veïns

Les dues admnistracions estan enfrontades per aquesta polèmica des de l'any 2003

01.10.2009 | 03:44
L´escut amb la corona mural.

La Direcció General d'Administració Local ha denegat la proposta de l'Ajuntament de Campdevànol sobre l'oficialització i incorporació en el Registre d'ens locals de Catalunya de l'escut aprovat per ple municipal i per consulta popular com a emblema. La darrera Junta de Govern de Campdevànol va aprovar presentar una al.legació a la decisió de la Generalitat. L'argument d'Administració Local és que la proposta de Campdevànol incorpora una corona de poble. Així, segons la Generalitat, l'ús de corones és privatiu dels escuts heràldics dels ens locals territorials, i no pot figurar en els emblemes municipals.

L'alcaldessa, Núria López (PSC), ahir al matí, va mostrar el seu desacord amb la decisió d'Administració Local i va explicar que el tema ve de lluny i que des de la seva aprovació l'Ajuntament usa l'escut amb corona mural, en tant que la Generalitat ho fa sense.

En concret, el ple del 27 de juny del 2008 va aprovar una moció sobre l'escut. La proposta explica que al 1988 la Generalitat va autoritzar l'adopció de l'escut coronat. Abans Campdevànol havia documentat l'escut a través de la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, l'havia aprovat per Ple i havia fet una consulta popular.

Això no obstant, al 2003, l'Ajuntament es va adonar que l'escut que usava la Generalitat no es corresponia amb el seu. El 12 de desembre del 2003 la Comissió de Govern de Campdevànol va reclamar la rectificació de l'errada en la incorporació de l'escut del municipi en la documentació oficial dels serveis telemàtics. Així es va iniciar un intercanvi de peticions per part de Campdevànol i de negacions per part d'Administració Local que va arribar a la moció impulsada per l'equip de govern al 2008. La moció del 2.008 diu textualment "La modificació d'escut de forma unilateral per part de la Generalitat suposa una vulneració dels principis de funcionament democràtic de l'administració pública, una irregularitat en detriment de l'autonomia local de qualsevol municipi, així com una disfunció greu en el funcionament ordinari de l'administració municipal. Després la moció reclama la immediata rectificació de l'errada comesa en la incorporació de l'escut del municipi de Campdevànol en els serveis telemàtics oficials. La moció també demana fer constar en els acords adoptats per l'Ajuntament, relatius a projectes actuacions en què hi hagi de figurar l'escut oficial, l'obligatorietat d'usar l'escut oficial aprovat pel ple del 19 de maig del 1986. La moció va ser aprovada per la unanimitat dels 9 membres asistents al ple. És a dir tant l'equip de govern format pel PSC, IpC i un transfuga que havia estat d'ERC, com el grup municipal de CiU a l'oposició van estar-hi d'acord. El ple va facultar l'acaldessa, Núria López (PSC) a treballar per aconseguir fer canviar el determini de la Generalitat.

El 24 d'abril d'aquest any el Ple de Campdevànol va tornar a aprovar el mateix escut, però amb la denominació d'emblema, cosa amb la qual CiU va estar en desacord. El cap de CiU, Joaquim Serrador, ahir a la tarda va explicar que "Nosaltres volem que la representació del poble es consideri un escut i no un emblema. Un emblema és qualsevol símbol amb un significat i un escut és la representació dels valors històrics d'un territori o d'una família.

El 7 de maig, l'Ajuntament va trametre a la Direcció General d'Administració Local una còpia de l'expedient administratiu d'adopció de l'emblema municipal. El 26 de juny, la Direcció General d'Administració Local va enviar a l'Ajuntament observacions per la correcció de la proposta. El 22 de juliol l'Ajuntament va fer arribar Governació la valoració sobre les observacions de la Direcció General d'Administracions Locals.

Finalment, el 14 de setembre la Direcció General d'Administració Local va denegar incorporar al registre d'ens locals l'escut de Campdevànol amb corona. Així, l'ús de l'escut amb la corona queda per a l'Ajuntament.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook