El projecte de desdoblament de a N-II torna a ser tema de debat. I és que el nou mapa oficial de carreteres d'Espanya elaborat per la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Foment corresponent al 2009, i que ja ha estat repartit entre els Diputats del Congrés, ha sortit al carrer amb un error de senyalització en la citada via. Tal i com es pot veure en la il·lustració extreta del mapa a escala 1:1.000.000 el Ministeri dóna per fet que la N-II està totalment desdoblada des de Riudellots fins a Maçanet de Selva quan, en realitat, només està acabat el primer tram de 8 quilòmetres entre Fornells i Caldes de Malavella.

Es desconeix si l'actualització del mapa s'ha fet seguint les previsions que el Govern tenia sobre la finalització de les obres de desdoblament de la N-II en el seu tram sud fins a Maçanet, ja que en alguna ocasió durant aquests anys de govern socialista s'ha assegurat des del Ministeri que els dos trams Sils-Caldes i Maçanet-Sils estarien acabats per les dates en què ens trobem ara. Tot i això, en un altre mapa més detallat i que es distribueix en la mateixa caixa, el tram en qüestió està marcat en obres.

Treballs aturats

Les últimes notícies que es van tenir d'aquests dos trams de la N-II en territori selvatà van ser aproximadament d'ara fa un any, quan es va detectar que els treballs de desdoblament s'havien aturat sense cap previsió de reinici de les obres.

De fet, el desenvolupament de la nova autovia s'ha anat fent mentida rere mentida, amb un seguit de bones intencions i previsions per part del Ministeri que no s'han arribat a complir mai. Cada tram adjudicat pot ser citat com a exemple: l'únic acabat i transitable, el de Caldes-Fornells, ha tardat el doble del previst (en total quatre anys).

Si es fa un repàs de la rapidesa o lentitud amb què s'està executant el doble tram que aquí pertoca (Caldes-Maçanet) es pot comprovar que, malgrat les declaracions dels diferents ministres (ja siguin dels anys de Govern del PP o dels PSC) on s'ha afirmat que aquest projecte és una "prioritat" a l'hora de la veritat els fets han diferit molt dels discursos polítics.

Amb poc temps de diferència, però un primer que l'altre, van adjudicar-se a principis del 2006 els dos trams, Maçanet-Sils (febrer) i Sils-Caldes (abril). De res va servir aquest esforç per part del Ministeri, ja que els treballs d'ambdós trams no va iniciar-se fins dos anys més tard, a principis del 2008.

De fet, els pressupostos generals de l'Estat del 2005, van ser un cop fort per aquests dos trams de la N-II, ja que el Govern no havia previst cap mena d'inversió per a realitzar el desdoblament Caldes-Maçanet no només per aquell any, sinó que tampoc pels dos següents (2006 i 2007). La justificació de la diputada gironina del PSC al Congrés, Montse Palma, va fer referència a un compromís existent d'executar el 100% de previst.

Breu satisfacció

L'inici de les obres d'ambdós trams a principis de 2008 semblaven una aposta d'execució real, però l'esperança va veure's diluïda pocs mesos després. L'octubre d'aquell any l'empresa que s'encarregava del tram Sils-Maçanet va decidir deixar les obres quan va saber que existia un sobrecost del projecte no previst pel Govern.

Mesos després, al juny de 2009, s'aturaven les obres del tram Sils-Caldes com a conseqüència de la suspensió de pagaments per part de l'empresa que executava els treballs. Ambdós trams continuen avui aturats i amb unes obres pendents, però Foment, segons el mapa, les dóna totalment per completades malgrat que els pressupostos generals hi destinin diners pel 2010.