Una vegada més l'oposició de Sils frena un projecte que es porta a ple. En concret, aquesta vegada era una modificació puntual de les Normes Subsidiàries a la zona del sector Central, situat a l'entrada del municipi venint de Vidreres, on es preveu una urbanització nova de prop de 150 habitatges i que promouen una vintena de veïns del poble.

L'abstenció d'AMS i CiU i el vot contrari d'ICV van deixar l'equip de govern d'IdS defensant aquesta modificació urbanística. En concret, el grup d'ICV, tal i com explica el seu portaveu, Albert Miralles, havia presentat al·legacions a aquesta modificació i com que el govern sols li n'acceptava una, finalment va decidir votar en contra. I és que per poder fer una modificació de les Normes Subsidiàries cal una majoria absoluta i en aquest cas no hi va ser.

Per l'alcalde de Sils, Martí Nogué (IdS), el que això provoca és que "els propietaris no podran tirar endavant la seva iniciativa, quan fa un mes es va fer l'aprovació inicial i en canvi, hi van estar d'acord". El grup d'ICV de Sils tem, segons Miralles, que els pisos de protecció especial que es preveuen "s'acabin engaxant on hi ha els actuals, quan creiem que hi ha espai suficient per fer-los en qualsevol altre lloc".

Per part d'AMS i CiU, l'abstenció es va justificar en l'últim ple, perquè l'alcalde els va negar participar en la Comissió de Govern quan s'elabori el projecte urbanístic. Nogué assegura que l'assistència és "la nostra competència".