L'Alt Empordà és la zona que concentra més densitat de senglars de tot Catalunya, amb una població de dotze animals per cada 100 hectàrees. Per contra, el Garraf i les comarques de l'Aran i l'Alt Pallars són els llocs on se'n troben menys, amb poblacions 1,5 exemplars. Segons posa de manifest l'estudi anual que elabora el Departament de Medi Ambient, i on hi han pres part 120 colles de cacera, la població es podria estar estabilitzant en algunes zones del país. Tot i això, el Departament insisteix que cal mantenir les captures fins al mes de febrer per consolidar aquesta estabilització i reduir els danys als conreus o els accidents de trànsit provocats per l'espècie.

Des de fa onze anys, diverses colles de caçadors de senglars i tècnics coordinats per l'Àrea d'Activitats Cinegètiques del Departament elaboren un estudi per saber la població d'aquesta espècie a Catalunya. Aquest any, hi han pres part 120 colles de caçadors i s'han estudiat disset zones del país.

Les dades de l'estudi posen de manifest que, en general, la població de senglars ha tendit a estabilitzar-se. De fet, a totes les zones estudiades, els exemplars o bé s'han mantingut o bé han disminuït. Tot i això, hi ha algunes comarques i serralades on encara s'enregistren valors de densitat alts o molt alts.

El programa de seguiment posa de manifest que les zones que concentren majors densitats de població són l'Alt Empordà (amb dotze exemplars per cada 100 hectàrees), el Montnegre i el Corredor (amb 7,5 exemplars), la zona volcànica de la Garrotxa (amb 6,5 exemplars) o el Montseny (amb sis exemplars).

Per contra, a l'altre costat de la balança s'hi troben serralades i zones de muntanya com Sant Llorenç de Munt i l'Obac, el Montsant-Serra de Prades, o el Priorat i el Baix Camp, amb tres exemplars per cada 100 hectàrees; els ports de Tortosa-Beseit, amb dos exemplars, o el Boumort i l'Alt Pallars i l'Aran, on s'estima que la població és de 1,5 exemplars.

Girona, on hi ha més població

Per demarcacions, les comarques de Girona són les que concentren més població de senglars de tot Catalunya. Pel que fa a Barcelona, mentre que al nord s'hi troben densitats molt elevades, a la resta d'àrees aquestes disminueixen i arriben a ser baixes.

A Tarragona, el programa de seguiment conclou que es mantenen les densitats moderades, tot i que amb una lleugera tendència global ascendent. Per últim, les dades recollides a les comarques del nord de Lleida conclouen que la densitat del senglar és baixa.

Amb les dades a la mà, el Departament de Medi Ambient insisteix que cal mantenir les captures durant tota la temporada per estabilitzar les poblacions de senglar, evitar malalties en l'espècie i reduir tant els danys a conreus com els accidents de trànsit que provoquen aquests animals. Per això, el Departament ha mantingut l'autorització hàbil per caçar des del 6 de setembre passat fins al proper 28 de febrer del 2010.

El programa de seguiment de senglars es porta a terme anualment de manera ininterrompuda. En concret, es porta a terme a vuit parcs naturals i espais d'interès natural, cinc reserves nacionals de caça i quatre sectors que inclouen diverses àrees privades de caça.