La Guàrdia Civil de Girona està investigant des de fa mesos un centre de reproducció canina situat al terme municipal de Serinyà (Pla de l´Estany), Selección Canina el Prat, per vendre presumptament gossos que no compleixen les condicions sanitàries mínimes, incomplint així la llei de protecció d´animals. Diverses denúncies per la possible falta d´higiene, desnutrició i la presència de paràsits com a mínim en una desena d´animals s´han tramitat a la Benermèrita, la Generalitat de Catalunya i l´ajuntament.

Les primeres denúncies administratives de persones que van comprar un animal al propietari actual d´aquest negoci, David Martí, van arribar al Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil a finals del mes de desembre de 2008. En aquesta data, Martí no estava instal·lat encara a Serinyà, sinó que venia gossos a través d´un altre emplaçament situat a Cornellà de Terri i per Internet, via que també utilitza actualment. Fins a data d´avui, la Guàrdia Civil ha rebut un total de 10 denúncies administratives (entre els dos negocis). Totes elles coincideixen a manifestar el mal estat amb què es van rebre els animals (alguns d´ells no recollits en persona sinó rebuts a través de transport especialitzat).

Tant Seprona com Medi Ambient han realitzat diverses inspeccions al centre de Serinyà, arran dels testimonis d´afectats. En aquestes visites sempre s´hi ha detectat mancances tan de gestió i estat de les instal·lacions, així com de documentació del negoci (de l´activitat i dels animals). Medi Ambient ha obert dos expedients al propietari: un d´ells per no haver informat del canvi de titularitat de Selección Canina el Prat, ja que David Martí té firmat un contracte de lloguer de l´espai que abans gestionava una altra persona. El segon, per no disposar del nucli zoològic obligatori com a garantia d´haver obtingut la llicència ambiental, i per haver-hi indicis de presència d´animals importats. El director dels seveis territorials de Medi Ambient a Girona, Emili Santos, ha explicat que es considera que l´activitat «no és regular». S´hi ha d´afegir, també, l´expedient sancionador al negoci de Cornellà del Terri per falta de nucli zoològic.

Tot i que en aquestes visites no s´han trobat animals en males condicions, un total de set persones que han comprat el seu gos en aquests últims sis mesos han explicat a Diari de Girona que els seus cadells no els han arribat bé. La presència de puces, paparres, giàrdies i paràsits sanguinis, així com la desnutrició, eren les paraules més repetides entre aquests afectats.

Quadres clínics complexos

A banda d´això, els set gossos han acumulat durant els primers mesos diverses malalties consecutives, que malgrat siguin habituals de manera unitària, no ho són en el conjunt de quadre clínic diagnosticat, segons van confirmar fonts veterinàries. Es tracta de casos de bronquitis derivada a pneumònia, hipoglucèmia, diarrea amb sang, anèmia, alteracions de conducta, displàcia, entre d´altres. Amb aquestes descripcions, els compradors denunciaven que s´havien sentit «enganyats» perquè se´ls havia promès unes garanties que després no van existir: vacunes al dia, desparasitació i injeccions, genètiques i sanitàries. Cal afegir que a banda d´incomplir la llei de protecció d´animals, en alguns casos no se´ls ha arribat a entregar mai documentació (pedigrí, cartilla de vacunes, contracte) i en d´altres l´entregada no era completa.

L´Ajuntament de Serinyà també ha posat especial atenció vers la gossera i ha exigit al propietari que presenti la documentació que falta perquè aconsegueixi la ­llicència d´activitat definitiva; tràmit final de competència municipal.

Diari de Girona s´ha posat en contacte diverses vegades amb el propietari del centre, David Martí, i en tot moment ha afirmat que els denunciants menteixen, que ell té el negoci totalment legal i amb la documentació completa. Tot i això, després de convidar el redactor a veure les instal·lacions de Serinyà, li va negar l´entrada.