El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha condemnat el Ministeri d'Economia i Hisenda a pagar a l'Ajuntament de Fogars de la Selva 524.646 euros com a compensació dels beneficis fiscals, que haurà d'haver cobrat entre els exercis 2004 i 2007 en concepte de bonificacions de quotes tributàries de l'IBI concedits a la concessionarsària de l'autopista AP-7, Acesa.

Fins ara, les autopistes de pagament rebien una bonificació de l'IBI del 95 per cent i, per aquest motiu, els municipis per on transcorre l'autopista no recaptaven els diners d'aquest impost. La sentència del 25 de novembre que ha resolt a favor de l'Ajuntament de Fogars de la Selva assegura que, si bé s'hauran d'abonar els més de 524.000 euros al consistori, no es condemna l'Estat a pagar els interessos dels anys que han passat fins ara, ni a exercicis futurs, ni tampoc les despeses del procés.

Entre els arguments expressats pel jutge a l'hora de resoldre a favor de l'Ajuntament, hi ha que "l'ordenació d'un sistema financer està encaminat a l'efectiva realització dels principis d'autonomia i suficiència financera dels ens locals" i que entre aquestes vies de finançament hi ha, per tant, "els tributs propis i la participació en els tributs de l'Estat", entre d'altres.

Tot i que la sentència estima parcialment el recurs contenciós administratiu presentat per aquest consistori contra el Ministeri d'Economia i Hisenda, aquesta no és ferma perquè encara l'Estat té la possibilitat de presentar un recurs de cassació en els dies posteriors a la sentència.

Precedents a la comarca

A la Selva, ja hi ha dos ajuntaments que han creat precedent pel que fa al cobrament de l'IBI de l'AP-7. Són el cas de Maçanet de la Selva i Sils, que van conèixer la decisió del jutge el mes d'octubre. En concret, pel que fa a aquests dos pobles selvantans, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va decidir condemnar el Ministeri d'Economia a pagar prop d'1,1 milions d'euros a ambdós ajuntaments com a compensació dels beneficis fiscals que haurien d'haver cobrat ambdós ajuntaments per les bonificacions de quotes tributàries de l'IBI concedits a la concessionària. Vilobí d'Onyar i Riudellots de la Selva també van interposar demandes contra l'Estat i també han de conèixer en breu la decisió del jutge. En el seu cas reclamen uns 101.000 euros i uns 184.000 euros, respectivament.