La Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat ha decidit aturar les obres que s'estan realitzant a l'edifici del Vapor de la Burés d'Anglès. Els motius es basen en la futura declaració d'aquest edifici en Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). I és que en aquests moments, el Departament de Cultura està tramitant aquesta declaració i va decidir paralitzar les obres que s'estan fent per habilitar l'edifici com a futur Museu de la Burés perquè, segons explica el regidor d'Urbanisme Josep Santané (PSC) "l'informe favorable que teníem de Cultura, no seria vàlid ara".

I és que des que l'Ajuntament d'Anglès va iniciar la tramitació i per tant, demanar els permisos al Departament de Cultura han passat anys, ja que estava pressupostat i finançat pel Pla Únic d'Obres i Serveis 2002-2006 i en canvi, el consistori, explica Santané, hauria demanat pròrrogues i fins aquest any no s'hauria adjudicat i tot just el desembre s'haurien iniciat i dijous, aturat. Tot i això, el regidor d'Urbanisme assegura que confia que "es resoldrà aviat i que la reforma no afecta cap element estructural i de valor arquitectònic".

Les obres de reforma l'edifici on hi ha el Vapor de la Burés consisteixen en l'enderroc d'un edifici que es va construir al seu dia adjacent a les antigues naus de la Burés i que es troba a tocar la nau que conté la màquina de vapor i a partir d'aquí, crear un accés al futur museu i adequar la sala.

L'article 9 de la Llei del patrimoni cultural català preveu que quan s'està incoant l'expedient d'un BCIN, com en el cas de la Burés,

en el cas dels béns immoblescomporta, des del moment en què és notificada a l'ajuntament, la suspensió de la la tramitació de les llicències municipals de parcel·lació, edificació o enderrocament en la zona afectada, i també la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides. I en el cas d'Anglès, en ser "antiga" la documentació, això hauria fet paralitzar el que s'hi està fent.

Vetllar pel Patrimoni

Aquesta resolució de Patrimoni s'ha notificat a més de l'Ajuntament d'Anglès a una sèrie d'entitats i col·lectius que al seu dia van presentar al·legacions fa dos anys a la rehabilitació de l'antic vapor de la Burés d'Anglès. Entre elles hi ha un col·lectiu de professors de la Universitat de Girona (UdG) vinculats a temes de Patrimoni, el Col·legi d'Entinyers Industrials de Catalunya, el Col·legi d'Enginyers Industrials Tècnics de Girona, SOS Monuments, entre d'altres.

Tots aquests col·lectius estan al cas de la futura catalogació en BCIN i el que volen és "que es repecti la integritat i es preservi sense intervencions fora de lloc en l'artquitectura" i que Patrimoni s'ajusti a la normativa que preveu la Llei, assegura un dels membres de professors de la UdG Josep Tarrés. En tancar edició, no va ser possible contactar amb cap membre del Departament de Cultura.