L'Institut Català del Sòl (Incasol) rehabilitarà la part de la muralla de Tossa compresa entre la torre de Joanàs i l'hotel Cap d'Or una vegada es ratifiqui demà al plenari el conveni entre el consistori i aquest ens que, posteriorment, se signarà. Mitjançant l'aportació de l'1% cultural que entrega el Ministeri de Cultura a tots aquells municipis que disposen de patrimoni històric a conservar, la vila disposarà d'una subvenció de 120.000 euros dels quals la meitat seran sufragats per l'Incasol i la resta per l'Ajuntament. Ara bé, com que el constrenyiment econòmic a què estan sotmeses les arques municipals ha impedit que en els pressupostos per al 2010 es destinés una partida per a aquesta rehabilitació, el govern (CiU) està buscant l'ajuda d'algun altre organisme, com ara la Diputació, que financi els 60.000 euros que li manquen.

En un principi l'actuació prevista a la muralla s'iniciarà "immediatament", tal i com assegura l'alcaldessa, Imma Colom (CiU), i consistirà en la restauració de totes aquelles parts que puguin comportar una situació de risc a banda d'arranjar el seu entorn segant l'herba o arreglant esquerdes. Cal recordar que una part de la muralla va resultar lleugerament afectada pel temporal de Sant Esteve de 2008.

Les muralles de Tossa són un monument històric declarat bé cultural d'interès nacional ja que representen l'únic exemple de població medieval fortificada que encara existeix a la costa catalana.

A més de la torre de Joanàs, al conjunt destaca la torre d'es Codolar i la de les Hores. La primera també s'anomenava de l'Homenatge i estava annexa a la resdiència del governador. Pel que fa a la segona, el seu nom ve donat perquè disposava del primer rellotge públic de la vila ja que estava situada prop de la porta d'entrada.