El Departament de Medi Ambient licita els treballs de previnció d'incendís al Massís de les Cadiretes per 474.128 euros. Les actuacions previstes són, d'una banda, el condicionament de vials de la xarxa viària estratègica apta per al pas dels vehicles d'emergència i amb un sistema d'autoprotecció i, de l'altra, la creació d'un conjunt de franges estratègiques que dificultin l'avanç del foc i crein oportunitats d'atac. El Massís ha estat afectat per diversos incendis de grans dimensions. L'objectiu és asssegurar una zona que es caracteritza per haver-hi moltes urbvanitzacions aïllades i envoltades de bosc.