Ahir es va inaugurar la segona i darrera fase de rehabilitació de l'edifici de Sa Perola, a Calella de Palafrugell, una intervenció on s'ha creat un centre d'interpretació del Gremi de la pesca a Calella i del patrimoni marítim del terme municipal. Aqustes actuacions han estat promogudes per l'Ajuntament de Palafrugell i han comptat amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.

L'espai presenta una introducció a la solidaritat marinera i als gremis existents a Calella, amb les seves funcions religioses, socials i professionals. A més, la història de Calella es va resumir en l'audiovisual de vuit minuts de durada, elaborat a partir d'imatges actuals i antigues. Altres aspectes que complementen el centre d'interpretació són la situació de les infraestructures i dels elements que es conserven en el terme relacionats amb les activitats marítimes i pesqueres: cases de pescadors, barraques, torres de guaita, platges on s'estenien les xarxes per assecar-les.

El projecte ha estat coordinat i documentat per l'Arxiu Municipal de Palafrugell, l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP) i el Museu de la Pesca de Palamós. Una vegada enllestit el projecte, l'IPEP i el Museu de la Pesca continuen treballant conjuntament en la preparació de rutes d'interès adaptades a diferents usuaris i, en general, en la difusió de Sa Perola i del patrimoni marítim local. La planta pis de Sa Perola, abans de la cessió de l'edifici a l'Ajuntament l'any 1986 per part del Gremi de Sant Pere per tal de destinar-lo a usos públics, havia estat un habitatge que el gremi llogava per tal d'obtenir recursos.