L'associació Gent del Ter va presentar una queixa a l'Agència Catalana de l'Aigua per denunciar que s'està duent a terme l'obra d'ampliació del cabal transferit del riu Ter cap a la Costa Brava, quan encara no s'ha aprovat el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a les conques internes de Catalunya pel Baix Ter.

Segons Gent del Ter, la Llei Vigent continua essent la de l'11 de maig de 1959. En aquesta s'estipula que l'aigua que havia de ser donada per l'abastament de Girona i Costa Brava centre era de metre cúbic per segon. Amb la canonada que s'està instal·lant actualment des del pantà del Pasteral es transferiria un cabal d'1,6 metres cúbics per segon, per tant, l'associació considera que entre les dues canonades hi hauria un excés de transvasament d'aigua.

Una de les demandes de Gent del Ter és que hi hagi informació respecte si es manté la canonada existent, ja que si aquest fos el cas, hi hauria la possibilitat de transferir 2,6 metres cúbics per segon.

Segons creuen, "semblaria una coincidència, però en l'informe del Pla Sectorial de Cabals hi figura un cabal de 4,6 metres cúbics per segon al pas del Ter pel pont de la Barca de Girona. La diferència amb la Llei del Ter del 59 és precisament d'1,6 metres cúbics per segon que correspon exactament a la capacitat de la nova canonada que s'està instal·lant. No deixa de ser una curiositat i podria sonar a martingala".

L'associació considera que no es pot canviar una llei que mai s'ha complert sense buscar responsabilitats de l'incompliment i sense els números clars en les previsions perquè d'ara en endavant "es pugui assegurar, no tan sols la vida del mateix riu, sinó de tot l'ecosistema fluvial d'aigües avall del Pasteral".