L'augment de les temperatures provocat pel canvi climàtic, els nous usos del terra i l'"efecte remot" del fenomen d'El Niño provoquen una pèrdua de la qualitat de l'aigua dels embassaments, segons un estudi elaborat en el pantà de Sau, que obligarà a millorar els processos de depuració. L'estudi codirigit per l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) i el grup d'investigació de dinàmica fluvial Flumen, es basa en l'anàlisi de dades sobre la quantitat i qualitat de l'aigua recollida a la conca del riu Ter i a l'embassament de Sau, un pantà on les aportacions han disminuït un 44% entre 1964 (primer any del qual es tenen dades) i 2007.

Aquesta reducció, especialment evident a partir dels anys 80, es tradueix en el fet que mentre a la dècada dels 60 entrava aigua per omplir cada any quatre vegades l'embassament, a l'actualitat només es pot omplir 2,2 vegades, o el que és el mateix, el volum d'aigua potable urbana que consumeix tot Catalunya en quatre mesos. L'estudi estima que la disminució de cabals -atribuïble sobretot a l'augment de les temperatures i a un increment de l'evaporació i transpiració dels boscos, més que una disminució de les precipitacions- ha contrarestat els efectes beneficiosos aconseguits amb la implantació del Pla de Sanejament de la Conca del Ter a la dècada dels anys 80 i 90.Aquest pla va aconseguir reduir el dèficit d'oxigen a l'aigua (anòxia) un 30%, una millora que sense els efectes acumulats del canvi climàtic hagués estat del 48%, apunten els autors de l'estudi. Totes aquestes dades suggereixen que si les prediccions climàtiques es compleixen, a Catalunya empitjorarà la qualitat de l'aigua dels embassaments, de la qual se subministren molts municipis, una situació que només podrà ser contrarestada amb una millora dels processos depuratius. L'informe demostra que tots els cabals de la conca del Ter, així com la qualitat de l'aigua de l'embassament de Sau, es veuran afectats pel fenomen climàtic d'El Niño. Aquest "efecte remot" i de "sincronia" entre el règim de pluges de la conca del Ter i El Niño, provoca una oscil·lació en els cabals i en la quantitat d'oxigen de l'aigua de Sau.

"Predictibilitat"

El Nió és una anomalia de caràcter cíclic que es produeix en el Pacífic, i que té repercussions climàtiques a escala global, amb un canvi en els patrons dels moviments de les masses d'aigua de l'oceà. Miquel Àngel Rodríguez-Arias, un dels autors d'aquest treball afirma que l'objectiu és intentar buscar les "fonts de predictibilidat" que permetin anticipar, amb tres o quatre mesos, què passarà des del punt de vista meteorològic al Mediterrani. Els autors de l'informe apunten que aquest treball no només té implicacions locals, ja que moltes zones del món basen el seu proveïment en embassaments, així que els resultats obtinguts a Sau són un avís global pels gestors dels recursos hídrics, tant en la quantitat com en la qualitat de l'aigua.