Tossa de Mar va aprovar en el darrer Ple extraordinari l'Agenda 21, un pla estratègic per als propers anys que preveu un conjunt d'actuacions per fer el poble més sostenible i millorar el nivell de vida dels ciutadans.

L'elaboració de l'Agenda 21 es va iniciar la tardor del 2008, conjuntament amb l'Ajuntament de Lloret de Mar i amb el suport de la Diputació de Girona. Primer s'ha elaborat una d'anàlisi detallada del territori, d'on han sortit les diverses propostes d'actuació .

Les principals actuacions que es preveuen són conservar i millorar l'entorn del municipi, protegint els espais d'interès natural; gestionar de manera eficient els recursos i serveis municipals. També està previst una actuació per la promoció i diversificació de l'economia i l'ocupació, ajudant a la creació de noves empreses i creant la formació laboral.