Falten pocs dies per completar els trasllats del gruix d'unitats de l'Administració de la Generalitat a Girona a la nova seu de l'antic hospital de Santa Caterina, i per a la ?inauguració oficial de l'equipament per part del president i del vicepresident de la Generalitat. Molts ciutadans i ciutadanes han pogut ja comprovar com la nova Generalitat a Girona constitueix un gran encert arquitectònic: un projecte que, a banda de rehabilitar l'edifici que havia servit a la ciutat com a hospital durant més de tres segles, aixeca una construcció moderna i avançada, i relliga el conjunt a través del perímetre de l'illa de l'antic equipament hospitalari i dels vells immobles privats annexes. La integració del vell hospital amb la nova construcció configura una nova centralitat urbana, que resol magníficament la confluència del barri vell amb l'eixample de la ciutat.

El camí que ha permès arribar fins aquí s'inicià fa més d'una dècada. Cal reconèixer la iniciativa primera del delegat del Govern Xavier Soy i de l'alcalde Joaquim Nadal, en endegar el projecte aconseguint la suma de complicitats dins i fora de les respectives institucions, així com l'impuls decidit dels seus respectius successors, que el van empènyer cadascuna de les diferents fases. I reconèixer també la vàlua del treball dels arquitectes Fuses i Viader, de l'empresa Dragados, i el de totes les persones que han fet possible l'execució de l'obra gestionada per GISA. Cal destacar també la diligent dedicació de l'antic secretari de la Delegació, en Miquel Buixeda, així com la feina de l'actual equip de la Gerència, amb en Jaume Torrent, l'Assumpta Rodeja i la Mercè Nadal al capdavant. Ha estat molt facilitadora també la tasca de l'Ajuntament de Girona, encapçalada per la regidora Isabel Salamaña, en el seguiment de les obres i en la minimització de les molèsties als veïns. Uns veïns als quals reitero el major dels agraïments i també les disculpes pels trastorns causats en tot el temps de les obres.

El projecte constructiu ha finalitzat, doncs, amb èxit. Però aquesta reeixida intervenció arquitectònica amaga un repte tant o més important i difícil de portar a terme: aprofitar les potencialitats de millora organitzativa que descobreix el nou escenari. La millora en l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en els serveis públics ha de ser inherent al nou equipament. La nova seu de la Generalitat a les comarques gironines és, doncs, més que un edifici. És un procés innovador i pioner a Catalunya de reforma de l'administració territorial. Enlloc com a Girona s'hauran aplegat les unitats territorials en dinàmiques transversals, on la Delegació del Govern presta els serveis comuns i organitza l'Atenció Ciutadana, concentrant, en una única Oficina, els tràmits que fins ara es prestaven en una vintena de locals escampats per Girona.

Ja a inicis d'aquest mandat vam involucrar fortament tots els serveis centrals dels Departaments, on ara per ara radica la capacitat de decisió en matèria organitzativa. I és que configurar el nou model d'administració al territori passava de vegades per tensionar estructures poc permeables a canvis, i per trencar dinàmiques departamentalistes. Necessitàvem complicitats al nivell més alt de l'organització. No teníem experiència prèvia en un procés de concentració com el que ens ocupa, hi ha hagut poc temps, i ens hem adaptat a la màxima austeritat que la situació econòmica demana. La tasca ingent ha desembocat en un Decret pioner i innovador que estructura la nova administració a Girona. Un resultat que no hagués estat possible sense el paper actiu dels serveis centrals dels departaments de Presidència i de la Vicepresidència, i sense la participació de la resta de departaments. Ara comencem a apreciar els resultats d'aquesta tasca, en forma d'una administració amb uns processos ?in?terns més eficaços i moderns i, sobretot, amb una finestra única per atendre el ciutadà amb qualitat. Aquest projecte representa l'esforç de la Generalitat per situar-se al segle XXI, capgirant fortes inèrcies de fragmentació i sectorialització, i situant el ciutadà al centre de l'organització.

I he deixat per al final el meu reconeixement i agraïment més intens, adreçat a totes les treballadores i treballadors de la Generalitat a Girona. Amb el seu esforç i dedicació, trencant tòpics i superant algunes incomprensions, han estat els protagonistes proactius d'aquest canvi de model. A tots ells, amb tots els directors i directores territorials, moltes gràcies, així com les meves disculpes per a aquells obstacles que des del nostre àmbit de decisió no hàgim estat capaços de remoure.

Amb la feina de tothom la nova seu de la Generalitat a les comarques gironines comença a caminar. Un camí en què continents i pedres es posen al servei de continguts i de persones. Persones com els servidors públics i els ciutadans i ciutadanes que sostenen les nostres administracions. A ells els devem uns serveis públics de qualitat. Aquesta és la darrera responsabilitat dels qui hem rebut l'apassionant encàrrec, durant un temps de les nostres vides, de dirigir els serveis públics. La nova Generalitat a Girona són les persones, i aquest i no un altre és el veritable valor afegit del nou edifici.