Els grups municipals del PSC i EUiA-ICV de Blanes presentaran una moció en el ple de dilluns perquè la futura torre de telecomunicacions que ha d'acabar amb les zones fosques de TDT del municipi no inclogui cap antena de telefonia mòbil. En la moció també demanaran que se suspengui l'atorgament de totes les llicències d'aquest tipus de telefonia a tot el terme urbà de Blanes.

L'antena en qüestió, que ha d'instal·lar la Direcció General de Telecomunicacions dins del marc del programa Catalunya Connecta, s'ubicarà en els terrenys on hi ha els dipòsits de l'aigua. Els dos grups reclamen, a més, que s'estudiïn les diverses possibilitats d'ubicació de l'antena i "la reducció de les dimensions de la mateixa tenint en compte l'ús exclusiu per a TDT".

També demanen la redacció del Pla Especial de infraestructures de Telecomunicacions de Blanes, com recull el POUM, amb la finalitat de regular les futures antenes, especialment les de telefonia mòbil, "seguint els paràmetres més exigents de seguretat i salut per les persones".