L'Ajuntament d'Anglès ja pot treure a licitació les obres de les futures sales polivalents de la nau número 3 de l'antiga fàbrica tèxtil Burés després que el Departament de Cultura hagi donat el vistiplau al projecte que va entregar el consistori el mes d'abril i que incloïa els requeriments que havia fet la Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura perquè no es danyés aquesta nau, que es considera patrimoni arquitectònic.

La prohibició de Cultura per poder tirar endavant aquestes obres a la nau ve arran que s'hagi incoat l'expedient de declaració de les naus de la Burés com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), però tot i que el BCIN es centra principalment en la zona i la nau on hi ha la joia industrial del Vapor, l'àrea d'influència de la protecció és més àmplia i afecta també contempla part del complex i, en concret, la nau número tres, on es faran les sales polivalents.

El regidor d'Urbanisme, Josep Santané (PSC), explica que tenen l'informe favorable de Cultura i que en breu posaran a licitació les obres i afegeix que, tal com se'ls ha requerit, conservaran l'original de la nau i sobretot milloraran la façana. Aquesta nau té com a elements destacats l'estructura de pilars de fosa i voltes a la catalana entre jàsseres d'acer i, a més, a l'interior hi ha instal·lacions de la indústria tèxtil de fa cent anys.

El projecte preveu la creació de tres sales polivalents i que tindran diferents usos: una de principal que tindrà capacitat per a unes 1.870 persones, i llavors una altra destinada per a sala de ball dels jubilats, i l'última serà annexa al museu i tindrà una capacitat per a 421 persones. Les obres estan pressupostades en uns 520.ooo euros i estan majoritàriament finançades per l'Estat (200.000 euros) i el fons europeu Feder (260.000 euros).

Primera fase del Vapor

Paral·lelament, al mateix recinte de la Burés s'està a punt de culminar la primera fase a la nau del Vapor de la Burés, que té com a objectiu fer aquesta nau visitable, a més de condicionar la zona amb una sala i uns lavabos. A partir d'aquí, l'Ajuntament d'Anglès haurà de decidir quin serà el règim de visites i, ja en segona fase, amb l'ajut del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, es museïtzarà aquest espai que es vol convertir en un referent del passat de la indústria tèxtil de Catalunya.