L'entitat ecologista Gent del Ter no està d'acord que un camp de golf de Gualta utilitzi aigua regenerada de la depuradora de Torroella de Montgrí sense que a canvi doni cap compensació a aquest municipi, ja sigui econòmica o d'alguna altra forma. Per aquest motiu, ha sol·licitat informació al Consorci Costa Brava perquè l'informi sobre l'existència o no d'algun conveni del camp de golf amb l'Ajuntament o l'Agència Catalana de l'Aigua. L'entitat considera que l'aigua regenerada hauria de revertir al riu perquè pogués abastir l'aqüífer o, en tot casos, per altres usos. En aquest sentit, fonts de ?l'ACA han informat que la principal prioritat per regar camps de golf se centra en l'ús d'aigua regenerada provinent de depuradores, sempre que aquesta solució sigui tècnica, econòmica o ambientalment viable, i que es pot entendre com a compensació el fet que s'utilitzi aigua de depuradora en comptes de la de boca.

L'abril d'aquest any, Gent del Ter va entrar una instància demanant a l'Ajuntament de Torroella les compensacions per la cessió d'aigües al camp de golf. La resposta fou que l'Ajuntament "no rep cap tipus de compensació". Des de l'entitat, es defensa que l'empresa de golf hauria de pagar per rebre aquesta aigua ja que la factura que paguen els veïns per l'aigua inclou un cànon per la seva depuració.

A més, Gent del Ter enten que l'aigua hauria de retornar al riu.