S'inicien les actuacions per restaurar i millorar les ribes de la Tordera i la riera d'Arbúcies a Hostalric. Les actuacions se centraran en la retirada de flora exòtica invasora, la recuperació d'hàbitats naturals propis d'aquests ambients, la retirada de runes i deixalles, i la difusió de les accions per tal de sensibilitzar la població local.

Hostalric disposa d'una important zona natural delimitada pel riu Tordera i la riera d'Arbúcies. Aquesta zona d'aiguabarreig entre ambdós cursos d'aigua està declarada espai PEIN i inclosa dins la Xarxa Natura 2000. Actualment, aquest espai està força degradat per la presència de flora exòtica invasora i de deixalles, entre altres alteracions. Amb l'objectiu de millorar la salut dels ecosistemes riberencs i restaurar-los, l'Ajuntament d'Hostalric, amb la col·laboració del Consell Comarcal de la Selva (programa SELWA), la Diputació de Girona i "la Caixa" iniciaran properament els treballs de millora i restauració de les ribes de la Tordera i la riera d'Arbúcies.

El cost total del projecte s'estima en uns 43.000 euros, 34,000 dels quals són fruit del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Caixa per a la millora d'espais naturals.

L'inici de les actuacions coincideix amb la finalització del període de nidificació de l'avifauna, i s'ha previst que finalitzi a mitjans de novembre. Les principals actuacions previstes se centren en l'eliminació i el control de la flora al·lòctona invasora, la retirada de runes i deixalles, i la recuperació d'hàbitats naturals. En concret, s'eliminaran espècies invasores com ara la canya, el raïm de moro o el xuclamel de jardí, de forma manual i mecanitzada, i es recuperarà la diversitat biològica típica d'aquests ambients mitjançant la plantació de vegetació de ribera, com ara freixes, oms o gatells.

A la vegada, es realitzaran actuacions de protecció i potenciació dels prats mediterranis secs adjacents als cursos fluvials, els quals presenten petites plantes anuals de gran interès botànic i paisatgístic. Aquestes actuacions se centraran a fer aclarides i pastures mitjançant bestiar domèstic.

També està previst millorar la salut de l'ecosistema gestionant els abocaments incontrolats i retirant arbres morts dins de la llera del riu, els quals dificulten la circulació de l'aigua i poden resultar un perill en cas de fortes avingudes. Finalment, es farà una campanya de sensibilització i difusió de les actuacions per a la ciutadania, mitjançant la instal·lació de panells interpretatius.

La majoria de les actuacions es realitzaran amb la participació de col·lectius amb dificultats d'inserció laboral, i en aquest cas es comptarà amb la participació de la Fundació Astres.