06 de setembre de 2010
06.09.2010
L'ENTREVISTA
Andreu Otero

«El nomenament telemàtic és un procés molt més còmode»

Entrevista al director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona

06.09.2010 | 11:57

Andreu Otero encara amb satisfacció l'últim inici de curs d'aquesta legislatura. Una tornada a les aules marcada pel nou calendari, les retallades econòmiques i la digitalització.

Aquest curs comença una setmana més aviat de l'habitual. Com afecta això al desenvolupament del curs?

Evidentment es comença una setmana abans perquè si es modificava el calendari, la primera vegada havia de ser així. A partir d'ara els professors veuran allargar el curs fins a la primera setmana de juliol per preparar la temporada següent. Per aquest curs els docents han tingut menys dies per preparar-se ja que no han tingut els dies de juliol del curs passat. Els docents s'han quixat pel poc temps de preparació, però quan es comença una cosa, s'ha de començar, i no es pot fer d'altra manera que fent-ho així.

Què suposa per a les famílies gironines la setmana de vacances que hi haurà del 28 de feber al 4 de març?

És un període de vacances escolar. Passarà el mateix que quan no hi havia activitat lectiva entre el set i el quinze de setembre. Les famílies gironines tindran diverses opcions. Una és, i esperem que cada vegada siguin més, que les mateixes famílies hagin fraccionat les vacances i puguin estar amb els seus fills. Si no és així, tindran una altra oferta com han tingut fins ara en les últimes setmanes de juny i les dues primeres de setembre, que tampoc hi havia classe.

Hi ha activitats programades?

No, no hi ha cap activitat programada. El que es fa és donar una subvenció a les AMPA o als Ajuntaments, com es donava fins ara, perquè preparin aquestes activitats. Els diners es donaran a les comarques gironines en funció de la gent que ho demani.

Dimarts hi haurà totes les plantilles de docents completes?

Diguem que estaran al 99,9 per cent perquè si un senyor es dóna de baixa el dia abans, l'endemà la seva plaça no estarà coberta.

Al pròxim curs hi ha 1.846 alumnes més que el curs anterior. També hi haurà més professors. És igualitari aquest augment?

La immensa majoria de les plantilles estan cobertes, però no vull negar que pugui haver-hi una situació en què els equips estiguin en aquest llindar on si hi haguessin més recursos es podria fer d'una manera diferent. Però entenc que el que s'ha d'impartir ha de ser correcte i, com sempre, no hi ha d'haver cap excés significatiu.

Existeix una manca de docents de suport (educadors especials o pedagogs) en els centres educatius?

Tot està cobert. Els centres estan coberts a un nivell que es pot exercir la docència amb la ma?teixa fiabilitat que s'impartia fins ara.

Pel que fa als nomenaments telemàtics, quants se n'han fet aquest setembre?

El dia 30 d'agost vam ofertar 1.109 places i se'n van adjudicar 1.069. Per tant, van quedar per cobrir 40 vacants perquè el professorat no va optar-hi. El dimecres u de setembre les places per adjudicar eren 120. Això és la roda que gira. Si hi ha algunes places que per segona vegada no es cobreixen perquè la seva especialitat és molt específica, llavors l'exigència de l'oferta és menys forta. El que hem d'intentar és que es cobreixin totes les places.

Per què els sindicats educatius qualifiquen el sistema telemàtic com a "poc transparent"?

Abans posàvem mil persones en una sala del Sobrequés, tots suant i tots patint... Ara es fa de manera informàtica. És evident que existeix la possibilitat que el senyor que demana una plaça ho fa més a cegues que abans perquè hom demana la que vol i si hi és, l'obté. Si no, no. Llavors passes a una altra ronda. En aquest aspecte és quan es diu "home, és que si jo hagués sabut que aquesta plaça no la tenia, la que li ha tocat al que ve darreremeu l'hagués demanada". Tot això, amb els sindicats, ho hem anat arreglant i jo diria que el resultat dels nomenaments telemàtics és prou bo. Evidentment, si ho preguntes a un d'aquests quatre que els ha tocat l'error (en referència a la notícia publicada per Diari de Girona el dijous 2 de setembre) et diran que és un desastre! Però als restants 1.105 els ha anat prou bé i és un procés molt més còmode.

Quin efecte té el nou decret d'autonomia?

El nou decret d'autonomia afecta tots els centres. Tots hauran d'anar definint els seus projectes educatius d'autonomia. A part, ja ens vam avançar a la llei i vam donar projectes d'autonomia a centres fins arribar als actuals 73, amb aquests ja tenim convenis i pactat el que es dóna i el que no. S'ha de tenir en compte que no és el mateix un centre que té un director que acaba el mandat que un que comença, la situació és diferent. Llavors els centres que no tenen pla d'autonomia han de començar a fer el projecte educatiu, les línies a llarg termini i el pla anual. És una cosa que s'ha de fer amb seny.

Les aules estan adaptades a les necessitats informàtiques?

Sí, però ens donem fins a finals de setembre perquè tot això estigui acabat. L'esforç ha estat considerable. La immensa majoria dels centres ja estan equipats i quedarà l'última onada de centres que hagin començat el procés més tard.

I si al setembre no funciona?

Si a partir d'aquí no funcionem, haurem de veure què ha passat.

L'ús de llibres digitals afavorirà els resultats acadèmics?

Espero que això sigui un element motivador per a l'alumnat. Per tant, el rendiment d'un alumne motivat és superior. A més a més, és una nova metodologia més individualitzada per ensenyar. Això vol dir que hi ha un benefici en el rendiment de l'alumne, però hem d'esperar els resultats.

El fet que els alumnes disposin d'ordinador afectarà la feina dels docents?

El professor haurà d'aprendre la feina d'una altra manera. Allò de fer la classe magistral s'acaba i ara el docent haurà d'estar darrere les pantalles dels ordinadors. De totes maneres, jo entenc que, com tot, les metodologies mai han de ser pures. És a dir, el professor pot dir "que tothom apagui els ordinadors!" per aclarir un tema.

Hi ha algun centre en obres on perilli el començament del curs?

M'he reunit amb la secció d'obres i el dia set tot el que tenim en obres estarà acabat per poder-hi entrar a fer classe. No tinc cap notícia que em faci pensar que no serà així.

Han augmentat les subvencions al menjador i transport escolar?

Hi ha un increment en beques del menjador, la crisi marca aquesta situació. Això ho gestionen els consells comarcals, que ja tenen les rutes marcades i gestionen amb Barcelona els diners.

Com encara el seu possible inici de curs com a director dels Serveis Territorials d'Educació a Girona?

Bé, és l'últim inici de curs d'aquesta legislatura. El que passarà després no ho sé. Si puc repetir o no depèn del Conseller i del Govern que hi hagi. Jo l'encaro amb satisfacció, pràcticament ja tinc edat per jubilar-me. He traballat sempre a Ensenyament, des dels 19 anys. És una trajectòria professional de la qual estic molt content i molt satisfet que gent del partit de Girona m'hagués proposat per al càrrec.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook

Notícies relacionades