La Delegació Episcopal per al Patrimoni Cultural del Bisbat de Girona està estudiant quins recintes sagrats haurà d'adaptar arran de la llei dels centres de culte, amb reglament aprovat el passat 20 de juliol i que indica un règim transitori a fi d'adaptar-se a les condicions bàsiques de seguretat. La diòcesi té locals de culte que formen part de l'inventari del patrimoni cultural català de la Generalitat que no estan subjectes a la llei de centres de culte a causa del valor arquitectònic i/o històric. D'altres, hi podrien ser inclosos. I els que quedin fora, hauran d'assumir la nova normativa. L'adaptació s'haurà de fer en 5 anys.

"Actualment, la delegació episcopal per al Patrimoni Cultural està estudiant les esglésies que no estan inventariades a fi de fer els passos necessaris per fer-ho a les que convingui pel valor, estructura... tant si es tracta d'esglésies antigues com modernes", han explicat des de la institució eclesial. "Si no hi entren, serà necessari veure què caldra modificar-hi en aplicació de la llei de centres de culte", ha argumentat. El Bisbat també ha divulgat, explicant tot el procés engegat arran de la nova llei, que "hi ha unes quantes ermites sense culte habitual, potser només un aplec a l'any, i caldrà veure què s'hi farà". El Bisbat també ha indicat que "les esglésies més noves ja es van construir tenint en compte les normes de seguretat vigents en aquells moments". El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Carod-Rovira, va anunciar que "la majoria d'esglésies catòliques" no hauran de fer cap adaptació pel "valor artístic, patrimonial i històric significatiu". També estan exclosos els espais de culte situats en hospitals, cementiris, tanatoris i presons en disposar de "normativa pròpia".

Obertura de locals

El reglament de la llei dels centres de culte expressa, a més de l'esmentat règim transitori, les condicions per l'obertura i funcionament de nous espais i regula els criteris obligatoris de seguretat, salubritat, accessibilitat, protecció acústica, aforament, evacuació i molèsties a terceres persones. En aquest procediment, les esglésies, confessions i comunitats religioses inscrites en el registre estatal d'entitats religioses hauran de sol·licitar a l'Ajuntament la llicència municipal d'obertura i ús de centres de culte si el local té més de 100 metres quadrats útils per al culte i supera les noranta persones d'aforament. En cas contrari, només s'haurà de comunicar a l'Ajuntament l'obertura de l'equipament i el compliment de les condicions tècniques establertes al reglament.