09 de novembre de 2010
09.11.2010
El PTOP

El territori, detallat pam a pam

Un nou portal posa a l'abast classificació, qualificacions de sòls i sectors de desenvolupament

09.11.2010 | 10:50
El territori, detallat pam a pam

Un portal recull tot el territori de Catalunya pam a pam i planejament darrera planejament urbanístic. El Departament de Política Territorial i Obres Públqiues (PTOP) ha posat en marxa el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC), una aplicació que integra la informació del planejament urbanístic general vigent a sobre una mateixa base cartogràfica. Un eina orientada tant a professionals com ciutadans interessats (http://ptop.gencat.cat/muc-visor) en un nou esforç per fer més accessible i transparent la informació urbanística. En la seva primera setmana en marxa, ha rebut més de 5.000 visites.

El nou portal ha estat fruit d'un treball intens d'hemeroteca. La posada en marxa del MUC ha suposat dos anys de feina i la digitalització i refosa de més de 7.000 expedients de planejament general. I, a partir d'ara, el portal s'anirà actualitzant de manera permanent a mesura que s'aprovi nou planejament, així com la incorporació de les recentment aprovades Normes de planejament urbanístic per als municipis sense planejament general. A hores d'ara, el MUC incorpora tots aquells expedients que eren vigents el gener de 2009 i, en alguns àmbits, s'han incorporat expedients posteriors tot seguint un procés d'actualització dinàmica.

El mapa ofereix les dades del planejament urbanístic general com: la classificació i qualificació de sols i la ubicació dels sectors de desenvolupament, complementat amb els sectors i proteccions transversals, així com els eixos viaris.

Un visor, al detall

El visor del MUC és una aplicació informàtica que permet fer consultes sobre tot el planejament general vigent de Catalunya, utilitzant una mateixa base cartogràfica a escala 1:5.000. "Es tracta d'un instrument que permet posar a l'abast de la ciutadania unes dades, les del planejament urbanístic, sovint complexes, a través d'un canal de fàcil accés, com és Internet", defineixen des del PTOP.

El Mapa Urbanístic de Catalunyaestà dissenyat i pensat per oferir informació però, alhora, es pot enllaçar des del visor amb el Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) per la consulta dels documents oficials que sí tenen validesa jurídica. Un operació que és recíproca. I, per tant, des del RPUC es podrà consultar també la ubicació gràfica d'un expedient al visor del MUC.

El PTOP preveu oferir properament geoserveis, és a dir, serveis web per integrar la informació del MUC en altres aplicacions cartogràfiques, tot seguint protocols estàndards, així com la descàrrega d'arxius pdf de mapes urbanístics, comarcals o, fins i tot, el lliurament de dades a petició.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook