L'escola rural té al seu davant el repte d'adaptar-se als canvis sociodemogràfics que afecten els municipis petits -de menys de 3.000 habitants- i, alhora, aquests pobles han d'adequar els seus serveis culturals i educatius per aconseguir que els joves s'hi quedin; ara, el 44% en vol marxar. Aquestes són les conclusions principals d'un estudi elaborat per l'Àrea de recerca de l'Observatori d'Educació Rural de Catalunya.

Els autors del treball han constatat que s'ha frenat el tancament d'escoles rurals que es venia produint fins als anys 90 -encara que se'n continuï tancant alguna- i que, fins i tot, s'han reobert centres i se n'han creat de nous en urbanitzacions que han passat a ser de segones a primeres residències. Un dels factors que expliquen aquest fenomen és el creixement demogràfic que s'ha produït als pobles petits al llarg dels últims 20 anys i que l'estudi xifra en un 18,3% (un 1,5% més que el conjunt de Catalunya). Aquesta crescuda es deu sobretot a la immigració però, a diferència de la tendència general del país, es tracta de persones vingudes d'altres comarques catalanes o de la resta de l'Estat, i sovint provinents de ciutats. Així, si el 2007 la població estrangera a Catalunya representava un 13,49%, als pobles petits era un 9,41%.

La recerca també ha posat de manifest que la població infantil i adolescent té més pes al món rural que a l'urbà: el 15,1% al primer enfront del 14,1% al segon. Els responsables de la investigació han qualificat aquestes dades d'"esperançadores", però han alertat que un 44% d'aquests joves vol marxar dels pobles petits a causa de la manca de serveis; entre aquestes mancances s'assenyala l'absència de locals de reunió per a joves, d'activitats de lleure a l'hivern per als infants, de llars d'infants de 0 a 3 anys, de biblioteques municipals, de telecentres, de serveis especialitzats per a la gent gran, d'oferta d'educació per a adults o d'habitatges de protecció.

Una altra dada destacada és que l'economia rural cada cop depèn menys de l'agricultura, cosa que "aprima la frontera entre allò rural i urbà, i modifica els continguts escolars a l'hora de conèixer el medi més immediat" -s'argumenta a l'informe.

Aquests resultats es recullen a l'estudi "Característiques dels pobles petits a Catalunya i repercussions per a l'escola rural", que es va presentar ahir a Lleida en un acte que va comptar amb la presència -entre d'altres- del coordinador de l'Àrea de Recerca de l'Observatori d'Educació Rural de Catalunya, el professor de la UdG Jordi Feu.