El compte enrere per enderrocar la subestació elèctrica de Fonteta, al municipi de Forallac, ha començat. El jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona ha dictat una interlocutòria que ordena a l'alcalde, Josep Sala, que tiri a terra la instal·lació "al més aviat possible i, en tot cas, en un termini no superior a un mes comptat des de la notificació d'aquesta interlocutòria. Si no fos així, Sala es podria enfrontar a multes coercitives d'entre 150,25 i 1.502,53 euros i a possibles responsabilitats penals, tal com detalla l'article 112 de la Llei Jurisdiccional.

Sala, que ahir no tenia coneixement de la interlocutòria, va manifestar que si el jutjat li ordena enderrocar la subestació, ho farà. Tot i que va afegir que "el que s'hagi de moure, ja es mourà". De fet, l'Ajuntament és una de les parts demandades. Les altres dues són el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (ara, Departament de Territori i Sostenibilitat) de la Generalitat i la companyia elèctrica Endesa. I, seguint les paraules de Sala, Territori i Sostenibilitat tramita l'aprovació d'un pla especial que ha de legalitzar la subestació.

La situació és que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat al llarg del 2010 els tres permisos (d'Urbanisme i Indústria de la Generalitat i el d'obres de l'Ajuntament) concedits per la construcció de la subestació ja que es tracta d'un sistema general perquè el seu servei és supramunicipal, cosa que el POUM no permet en sòl no urbanitzable de protecció agrícola.

Vista la poca voluntat de les administracions de tancar i enderrocar la subestació, el lletrat del demandant, Eduard de Ribot, va requerir l'execució forçosa de la sentència que anul·la la llicència d'obres concedida per l'Ajuntament, declarada nul·la de ple dret. Segons detalla al interlocutòria, les tres parts demandades entenen que la sentència ja ha estat executada amb l'anul·lació de la llicència; però "en aquest sentit és clara la obligació de procedir a l'enderroc d'allò que es va construir a l'empara d'aquella llicència del Tribunal Suprem de data 7 de juny de 2005: (...) tractant-se d'obres realitzades a l'empara d'una llicència que contravé normes urbanístiques, l'anul·lació d'aquesta (llicència) comporta l'obligació de demolició d'aquelles (obres)".