El Ministeri de Medi Ambient ha aprovat una modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Tossa (Poum) després que aquest mateix l'hagués tombat el febrer, perquè l'Ajuntament no havia resolt una sèrie de requeriments fets en un informe anterior. Ara però, ha fet un dictamen favorable que dóna per esmenades les deficiències d'aquesta modificació que versava sobre aspectes de l'estudi d'inundabilitat de Riera de Tossa. Cal recordar que l'Ajuntament de Tossa, liderat pel gurp de CiU, va engegar la modificació del POUM, aprovat el 2006 per l'anterior govern municipal, per introduir un estudi d'inundabilitat. El consistori, en un comunicat, assegura que "ha esmerçat un gran esforç en la resolució d'aquesta problemàtica".