20 de maig de 2011
20.05.2011

El Tribunal Superior dóna la raó a la Generalitat en un recurs del PSC sobre el Poum

El TSJC desestima la petició dels socialistes referida al sector del
Pla del Pelegrí

20.05.2011 | 02:00

El Tribunal Superior ha desestimat el recurs de súplica que va presentar el grup municipal del Partit Socialsita de Tossa de Mar sobre l'arxiu d'un recurs que va presentar aquest mateix grup contra unes resolucions de l'antic Departament de Política Territoriral i Obres Públiques de la Generalitat sobre el Pla General de Tossa, en concret sobre el sector del Pla del Pelegrí.
Aquest pla preveia fer una circumval·lació, un gran aparcament i recuperar la titularitat de la Vil·la Romana. El 2009, la Generalitat va trobar inapropiades les disposicions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (Poum) relatives al sector del Pelegrí per raons tècniques, econòmiques i culturals. I el PSC llavors, en disconformitat amb el Ptop va decidir impugnar per mitjà del contenciós administratiu, que el TSJC va decidir arxivar per una "manca de representació processal del Partit"
I ara, aquest mateix Tribunal ha decidit desestimar el recurs i assegura que en les denominacions de la part actora "Grup municipal del Partits dels Socialistes de Tossa de Mar no té personalitat jurídica ex lege i per tant tampoc capacitat processal com a tal grup" i a banda, recorda que pel que fa els regidors d'aquest grup "cap d'ells que hauria pogut accionar ha comparegut davant el notari o la secretaria del Tribunal per otorgar poders a favor de la senyora causídica per tal que la representi en el procés".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook