El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, ha negat avui que l'exclusió de la vall de Santa Creu (Alt Empordà) del perímetre del parc natural del Cap de Creus, recollida a la Llei Òmnibus, tingui com a objecte ampliar els usos urbanístics a les àrees desafectades.

Això no obstant, Pelegrí ha recordat a Efe que la planificació dels perímetres dels parcs depèn de la conselleria de Territori i Sostenibilitat i que el seu departament només s'ocupa de la gestió posterior de les àrees protegides.

El conseller ha insistit que l'objectiu d'un parc natural és "protegir la biodiversitat d'aquest espai", però que una vegada que es té prou preservat aquest valor natural, no té sentit mantenir una afecció més àmplia, sobretot si aquesta pot tenir efectes negatius en altres activitats, ja sigui la turística o altres àrees de desenvolupament.

Diverses associacions ecologistes, han anunciat que presentaran al·legacions contra aquesta iniciativa del Govern de la Generalitat, que deixaria fora del Pla d'espais d'interès natural aquesta zona pròxima al Monestir de Sant Pere de Rodes.