19 de juny de 2011
19.06.2011

Els sous recomanats als alcaldes van des dels 84.000 euros de Girona als 8.900 dels pobles petits

L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya orienten sobre les retribucions als consistoris

19.06.2011 | 03:06

L'alcalde d'una ciutat d'entre 75.001 i 300.000 habitants hauria de cobrar al voltant d'uns 84.000 euros anuals i un alcalde d'una població de menys de 100 habitants hauria de percebre 8.979,60 euros anuals, segons l'Associació Catalana de Municipis (ACM). També dóna xifres semblants la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) que situa la retribució per una ciutat de més de 75.000 habitants en un màxim de 99.100 euros. Aquestes són algunes de les moltes dades que han elaborat pels representants municipals l'ACM i la FMC en una escala de recomanacions del que consideren haurien de cobrar els càrrecs electes locals, en funció de la població i del pressupost de cada consistori català.
Segons l'ACM, la retribució que ha de percebre cada càrrec electe és un "element no regulat per llei" i, per tant, és cada ajuntament el que estableix les xifres en relació amb el propi pressupost. Ara bé, a través d'un criteri de població, l'associació ha establert recomanacions sobre les quanties retributives.
Cal tenir en compte, en primer lloc, la dedicació a la feina de cada electe, exclusiva, parcial o sense dedicació establerta. Aquest últim dependrà de l'assistència a les sessions de cada consistori. Dit això, cada retribució dependrà de la dedicació. En aquest sentit, l'ACM recorda que "en els municipis de 3.000 habitants, el salari de l'alcalde no s'entén en dedicació exclusiva".
En canvi, si els tinents d'alcalde tinguessin dedicació exclusiva, haurien de percebre, com a mínim, el 65% de l'assignació atorgada a l'alcalde i si tenen delegacions expresses, segueix l'ACM, un 85% del que s'assigna a l'alcalde. Per la seva part, els regidors amb dedicació exclusiva i amb delegacions expresses haurien de percebre entre un 30% i un 60% del que s'assigna als alcaldes.
D'aquesta manera, l'ACM ha elaborat el primer quadre (que es pot consultar en aquesta mateixa pàgina) en funció de la població de cada municipi. En aquest, s'especifica el tram d'habitants i la quantia retributiva de l'alcalde. En la comumna del mig, s'estableix l'equivalència del sou. Per exemple, l'alcalde d'una població de menys de 100 habitants que hauria de cobrar 8.979,60 euros l'any equival a una vegada el salari mínim interprofessional.
En aquesta mateixa línia d'equivalències, l'alcalde d'una població d'entre 30.001 a 75.000 habitants hauria de cobrar el mateix que un director general de la Generalitat de Catalunya, uns 80.590 euros l'any. Si la població és d'entre 75.001 a 300.000 habitants -per exemple el que serà alcalde de Girona- seria el mateix que cobrar el sou d'un secretari general, és a dir, 84.078.50 euros. Si la població és de més de 300.000 habitants, el sou recomanat per a un alcalde augmenta fins als 108.576 euros, o el que és el mateix, cobraria com un conseller del Govern català.
Aquestes dades de l'ACM, calculades amb les retribucions de 2010 abans de l'aprovació dels Pressupostos d'aquest any, també plantegen la situació de reducció del dèficit públic arran de l'entrada en vigor del reial decret espanyol. Així, l'ACM i la FMC van acordar durant la Comissió Municipalista de Catalunya "unes recomanacions de disminució de retribucions" (que també es pot consultar en aquesta pàgina).

Reducció del sou
El quadre s'ha realitzat en base als salaris esmentants anteriorment i apunta unes reduccions d'entre el 5 i el 15 per cent, en funció del sou. Així, un càrrec electe que cobri entre 13.935 i 27.496 euros hauria d'abaixar-se el sou un 5%. En l'altre extrem, un altre que percebi un salari superior als 81.155 ? hauria d'aplicar-se una reducció del 15%.
D'altra banda, els membres de les corporacions locals que no tinguin ni dedicació exclusiva ni parcial, sinó únicament per l'assistència efectiva a les sessions, l'Associació assegura que "caldrà que es determinin unes quanties en concepte d'indemnització del lucre cessant que té aquella persona per la seva assistència a les tasques públiques".
Finalment, per als càrrecs electes, recomanen equiparar el pagament dels desplaçaments i les dietes amb les dels funcionaris que els peceben per aquests mateixos conceptes.

Pressupostos municipals
Si l'ACM utilitzava les recomanacions de sou dels alcaldes en funció dels trams de població, la FMC ha utilitzat els pressupostos de cada consistori per establir el total de diners que haurien de percebre el conjunt de càrrecs electes d'aquell ajuntament.
Així, si el pressupost d'un ajuntament és d'uns 175.474 euros la retribució per tots els càrrecs hauria d'equivaldre el 10% sobre aquest pressupost. En l'altre extrem, si els números de l'ajuntament contemplen un pressupost de més de 131.606.160 euros la quantia a repartir serà d'uns 3.468.504 euros.
A més, la FCM aconsella "establir assignacions econòmiques" per grup municipals i una altra en funció del nombre de regidors "exclusivament per finançar l'activitat o la promoció del grup". També recomana establir quanties per les assistències a les sessions o reunions, igual per a tots els membres de l'Ajuntament.
Quant als alcaldes amb dedicació exclusiva, considera recomanable uns sous com els del darrer quadre d'aquesta pàgina. Per als tinents d'alcalde o regidors amb dedicació exclusiva el sou serà el de l'alcalde amb una reducció d'entre el 10 i el 25%.

Presidents de diputacions
Finalment, els presidents dels consells comarcals haurien de cobrar com un alcalde d'una població d'entre 25.001 i 75.000 habitants, segons la FCM, és a dir, un mínim de 81.809 euros i un màxim de 86.730 euros. En el cas dels presidents de les diputacions, la xifra equivaldrà, més o menys, al d'un alcalde de població gran de més de 75.000 habitants, és a dir, un màxim de 99.120 euros.
Tots els sous esmentants han de cobrir les retribucions netes, per IRPF, la Seguretat Social, Dietes i qualsevol altre tipus de retribució. A més, l'ACM i la FCM recorden que "aquests criteris tenen la consideració de punt de referència, i per tant, no són vinculants".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema