Un servei ferroviari de Rodalies gironines està cada cop més a prop. En una resposta a la diputada gironina Carme Capdevila (ERC), el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, assegura que el Govern català té previst implantar "gradualment" aquest nou servei a les comarques gironines a partir del proper mes de desembre. Segons la Generalitat, està previst que els nous horaris que s'establiran a partir del proper mes de desembre incorporin ja les millores en els serveis ferroviaris de Figueres i Portbou.

La voluntat d'implantar unes Rodalies gironines ve de temps enrera, ja que està recollit, per exemple, en el Pla Territorial de les Comarques Gironines. L'anterior govern tripartit va insistir en la necessitat de tirar-les endavant, i ara tot apunta a què l'actual govern de CiU també està interessat en convertir el projecte en realitat. Recoder ha assenyalat que el pla es començarà a implantar a partir del proper mes de desembre, però deia clar que es tractarà d'un procés "gradual".

Segons assenyala, aquestes millores hauran de tenir en compte les determinacions que es recullin en el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, malgrat que ja adverteix que aquestes es poden veure modificades: "Caldrà adaptar el nivell d'oferta-objectiu a l'escenari més moderat de mobilitat resultat de l'actual conjuntura econòmica", assenyala Recoder en la seva resposta. De la mateixa manera, explica també que caldrà adaptar-se a les restriccions de capacitat que es puguin derivar de les intervencions de l'Estat sobre la infraestructura d'aquesta línia.

Regionals d'alta velocitat

En el seu programa electoral, la gran proposta de CiU per a les rodalies gironines era l'establiment d'un sistema de regionals d'alta velocitat (un cop funcioni la nova línia d'altes prestacions), semblant al que funciona a Lleida i Tarragona. A més, també van assegurar que tirarien endavant el "Pla tren 2014", elaborat per l'associació de promoció del transport públic, i que preveu millores en qüestions com les freqüències, l'accessibilitat i els serveis nocturns.