A patir de l'1 de setembre Arbúcies disposarà d'una nova figura que treballarà, des de l'Ajuntament, per garantir la cohesió social i actuar en situacions de risc d'exclusió social, que s'anomena educador de carrer.

La implantació de la figura de l'educador de carrer, en coordinació amb els centres docents i els serveis municipals d'atenció a les persones, permetrà un acostament als col·lectius d'infants i adolescents amb dificultats d'aprenentatge, amb manca d'hàbits saludables i processos de socialització inadequats.

Segons el consistori d'Arbúcies, aquest nou agent social es planteja amb un caràcter complementari al sistema educatiu formal i pretén detectar i abordar problemàtiques com l'absentisme escolar, les conductes addictives, la desestructuració familiar i personal en població infantil i juvenil, entre d'altres. L'objectiu del govern d'Arbúcies amb aquest nou educador és garantir que els infants i joves en situació de risc trobin canals que els garanteixin l'accés a circuits socials normalitzats i es previnguin les conductes antisocials.

Aquesta figura concreta un compromís programàtic de l'actual equip de govern de l'Entesa pel Progrés d'Arbúcies (EPA) i dota el municipi d'un nou recurs social i pedagògic.