Pujar als arbres, sacsejar-los, arrabassar branques o fer gravats a l'escorça estarà sancionat amb una multa de fins a 750 euros a Tossa. L'Ajuntament aprovarà avui una ordenança per a la conservació de l'arbrat del poble amb aquestes i altres mesures. Entre d'altres, l'ordenança pretén controlar les plantacions que es facin a partir d'ara, ja que, durant molts anys, s'han plantat espècies poc adaptades a l'entorn de Tossa i que són grans consumidores de territori i recursos. En aquest sentit, l'ordenança regularà quines han de ser les espècies autòctones que s'han de plantar o tallar.

A més, l'ordenança classifica l'arbrat de Tossa en: privat, públic i singular. Pel que fa al públic, es deixa clar que cap ciutadà pot, per iniciativa pròpia, trasplantar, arrencar o tallar cap arbre que formi part de l'espai municipal. En aquest sentit, s'estipulen les sancions en lleus (fins a 750 ?), greus (fins a 1.500 ?) i molt greus (fins a 3.000 ?). Així, seran infraccions lleus: pujar als arbres, sacsejar-los, arrabassar branques o fer gravats; Utilitzar-los per penjar cartells o anuncis; o abocar qualsevol tipus de líquid als escocells dels arbres. Seran greus: talar o podar arbres sense autorització, danyar un arbre per produir la mort o dificultar inspeccions. I finalment, serà molt greu: les infraccions a l'arbrat singular o talar arbres públics. També es farà una catalogació de l'arbrat singular.