Quina és la "llengua vehicular" a les misses a la diòcesi de Girona?

Deu parròquies, sobre un total de 404 llistades com a tals, ofereixen misses en castellà en horari d'hivern en un o més dels seus punts de culte, segons els actuals horaris del Bisbat. En concret, a les parròquies de Santa Maria (al Col·legi de Santa Maria), Sagrada Família i Santa Teresa de Blanes; Santa Maria i Sant Nicolau de Calella (Maresme); Bon Pastor de Figueres; Mare de Déu del Carme (Torre Gironella i Sagrat Cor), Santa Eugènia de Ter i Sant Feliu de Domeny (Germans Sàbat i Fontajau) de Girona; Sant Nicolau de Malgrat de Mar (Residència Natzaret); i Sant Jaume de Salt. Santa Maria de Castelló d'Empúries i Sant Maria de Roses només ofereixen missa en castellà a l'estiu. A l'agost, la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels de Sant Feliu de Guíxols ha tingut una missa en castellà perquè "hi ha força gent d'Espanya i alguns la demanen", ha explicat el rector, Jordi Reixach. Capellans consultats per Diari de Girona han afirmat que l'ús de català com a "llengua vehicular" a les parròquies no porta cap conflicte.

La resolució 140 del Concili Provincial Tarraconense (CET), de 1995, "referma l'ús del català com a llengua pròpia de l'Església a Catalunya: en la litúrgia, en la predicació, en la catequesi, en els mitjans de comunicació social...". A més, indica que "aquesta norma general és d'aplicació a qualsevol església, capella o oratori, sigui parroquial o no, incloses les catedrals i les esglésies de religiosos i de religioses" però "cal exceptuar, a més de les esglésies situades en territoris que no són de parla catalana, altres esglésies determinades per un legítim costum, per la condició dels fidels o bé per diverses circumstàncies". La resolució recorda que els concilis provincials defensen aquest raonament des del segle XVI. En la següent, l'Església catalana mostra un "compromís ferm" per "reconèixer la dels altres i acollir totes les persones i grups en llur pluralitat cultural".

El rector de Sant Cugat de Salt, Fèlix Mussoll, explica que "en els llocs on he estat, sobretot en les barriades d'immigració de Girona i Blanes, les misses no les faig només en castellà, sinó sempre amb elements de català, cada vegada més nombrosos, per anar avançant en la nostra llengua. Això en atenció sobretot a les persones grans". Mussoll deixa clar que "mai s'han queixat de les misses en català. Només en algun cas aïllat, arribats sempre de fora de les comunitats parroquials i amb una clara ideologia espanyolista". "En aquest casos, responc que l'estimació entén totes les llengües, i que si es té bona voluntat i fa temps que un viu a Catalunya, el català s'entén perfectament", argumenta. El rector de Sant Pau de Girona, Ignasi Forcano, és rotund en dir que "mai" ha tingut un conflicte per usar el català en les eucaristies. El capellà, no obstant, pren en consideració la llengua habitual de les persones, per exemple, "alguna vegada, en saber que no entenien res, els he dit quelcom en castellà". Jordi Reixach cita algunes "queixes" de gent de la Inserso. Però "no hi ha cap conflicte ni problema lingüístic", rebla.

Aquests són els horaris que han estat funcionant fins ara. Tanmateix, el calendari pot tenir modificacions amb els nous rectors.