El Ministeri de Foment ha licitat el contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte de traçat i construcció del tram d'autovia de la N-260 (l'autovia A26) en el tram Cabanelles-Figueres. El pressupost de la licitació és d'1,4 milions d'euros.

El projecte suposa la millora d'un tram més d'aquesta via per convertir-se en autovia. En aquest cas discórre en 9,7 quilòmetres entre Cabanelles i Figueres en un tram on es projecte quatre enllaços i deu estructures. Creua municipis com Navata o Vilafant.

La carretera tindrà unes calçades de set metres d'amplada i amb amplis vorals exteriors amb una mitjana de dos metres.

La carretera N-260, futura A-26 està millorada en molts dels trams, mentre en altres està pendent d'obres de remodelació. És el cas de l'entrada a Figueres des d'on ara la carretera permet, per exemple, l'accés a punts importants com la nova estació del TAV al límit del terme de Vilafant.

La redacció del projecte tindrà en compte la reposició dels camins, accessos o serveis que resultin afectats, així com altres factors com la contribució a millorar en la seguretat viària.