El diputat Joan Boada ha presentat una Proposta de resolució instant el Govern de la Generalitat a redactar el Pla d'Ús i Gestió que la Llei preveu que s'havia de redactar abans d'un any després de la seva aprovació, segons han informat des del seu partit, ICV. Segons Boada, "la Llei es va aprovar el juliol del 2010, ha passat un any i mig i el Govern de CiU no ha fet res per desenvolupar les eines de gestió del Parc".

Aquest Pla és una eina bàsica per reglamentar les activitats del Parc. Segons el diputat gironí, "el greu incompliment és una mostra de la poca predisposició de CiU en desenvolupar aquest Parc, i demostra que la votació en contra de la Llei no va ser perquè estàvem al final de la legislatura sinó perquè estava en contra de crear un ens de protecció del territori".

Abans de dos anys s'hauria d'aprovar el pla especial de protecció del medi natural i del paisatge i després d'un any i mig encara no se'n sap res, diu ICV. Aquesta és l'eina principal per ordenar tot l'espai en tots els àmbits sectorials.

El diputat ecosocialista creu que "precisament en una època de crisi cal fer les inversions necessàries que vagin encaminades a crear ocupació i el parc Natural del Montgrí té unes capacitats econòmiques en els àmbits turístic, social, paisatgístic, agrícola, comercial de gran envergadura".

En aquest sentit, el diputat ecosocialista assegura que "en els pressupostos del 2011 ja hi havia d'haver una partida per dotar l'òrgan gestor dels mitjans humans i materials necessaris per dur a terme una gestió que garanteixi els objectius de la Llei". Boada exigirà que en els pressupostos del 2012 ja pugui funcionar l'òrgan pertinent i que s'esculli, per concurs públic, la persona que hagi de dirigir la gestió del Parc.