El Consorci Alba-Ter ha iniciat actuacions de recuperació d'hàbitats del Ter en àrees del Gironès i el Baix Empordà. Amb l'anomenat projecte Riparia-Ter, emmarcat dins del programa europeu LIFE + Natura, es vol recuperar el bosc de ribera que creix al costat del Ter, que constitueix una part important de l'ecosistema fluvial. S'inverteixen en el programa 929.100 euros entre el 2010 i el 2013, amb un 50% de l'import finançat per la Unió Europea. Les quatre zones d'actuació, incloses en la Xarxa Natura 2000 Riberes del Baix Ter, són l'Illa de la Pilastra (Bescanó-Sant Gregori-Salt); les Deveses i Hortes (Salt-Girona); l'Illa de Ter a Pedret i el Bosc de can Salvatella (Girona) i l'Illa d'Avall (Jafre).