L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha posat a la venda per 2,5 milions d'euros una finca de més de 90 hectàrees, la Torre Mornau, que està inclosa dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, entre els termes de Castelló d'Empúries, Pau i Peralada. Un particular la vol comprar per explotar-la agrícolament i l'Incasòl, que necessita rendibilitzar el patrimoni, ha obert el procés perquè es pugui comprar. L'entitat ecologista Iaeden alerta de la pèrdua que suposaria la venda d'una finca dins l'espai protegit. Ha demanat per escrit a la Generalitat, a través del departament de Territori i Sostenibilitat, que suspengui la venda. Per l'entitat, la venda podria fomentar "usos especulatius privats" que no es corresponen amb "el deure de protegir de l'administració pública en un espai natural protegit que és propietat del Govern".

La mateixa Generalitat destacava en el programa de sòl 2005-08, dins un balanç del pla de govern, portar a terme una "política de compres dirigida a la preservació del territori". Ho posava en negreta i esmentava les 115 hectàrees adquirides de la Torre Mornau per valor de 2,30 milions d'euros. La compra es feia el 2006 a través d'Incasòl. Poc després, el 2009, el Departament de Medi Ambient deia interessar-se per comprar la finca i donar-li uns usos vinculats al medi ambient com un alberg per estudiosos o un centre d'interpretació.

La situació ha canviat i amb data 16 de març l'Incasòl anunciava l'acord per obrir la possibilitat d'aquirir aquests terrenys de 901.684 metres quadrats de superfície cadastral, amb les seves edificacions. Existeix un conjunt construït integrat per diverses edificacions vinculades a usos agrícoles i de pastura, i quatre masies disperses. La resta són terrenys agrícoles. El conjunt està dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, i alguns en espais amb proteccions elevades com el de reserva integral. Des d'Incasòl s'ha informat que "hi ha un interessat a donar-li un rendiment agrícola i s'ha aprofitat aquesta finca" i admeten que a això s'hi sumaria la necessitat de treure rendiment del patrimoni que fa valorar l'oferta.

A la venda hi poden concórrer altres propietaris però abans de posar-se a la venda no hi havia interès per fer-ho per part de cap departament de la Generalitat. L'entitat es mostra molt preocupada per la venda. La portaveu de l'entiat, Bàrbara Schmitt, remarca que és "un dels paisatges més valuosos que tenen els aiguamolls" i "sempre es queixen que els costa la gestió perquè tot és propietat privada, i ara se'l venen". L'entitat demana que es paralitzi la venda, que es catalogui la finca de bé de domini públic i passi a ser adscrit als òrgans gestors del Parc natural. Territori i Sostenibilitat ha preferit no valorar fins al moment la petició de l'entitat.