La decisió del Govern de CiU de privatitzar l'ATLL ( Aigües Ter Llobregat) tindrà unes conseqüències nefastes per al riu Ter ja que farà impossible el compliment del compromís que va desenvolupar el govern d'esquerres de retorn del cabal del riu. En el document que el Govern de la Generalitat ha tret a informació pública sobre "l'Avantprojecte d'explotació d'obres per a la gestió i explotació de les instal·lacions que integren la xarxa d'abastament d'aigua Ter-Llobregat, per tal de cedir-ne la gestió a una empresa privada", es contenen una sèrie de previsions obligatòries amb relació a l'origen dels cabals que s'hauran de captar els propers cinquanta anys per abastir la Regió Metropolitana de Barcelona.

Aquestes previsions de producció d'aigua que es volen captar de la planta del Ter estan per sobre del 160 hm cúbics (entre 5 i 6 m3/segon), llevat dels períodes de sequera que els situa entre 120 i 140 Hm3 (4-5 m3/segon). És a dir, es vol deixar el Ter sec i no aporten l'equivalent en aigua dessalinitzada. El govern d'esquerres va adquirir el Compromís del Ter, que significava un retorn del cabal del riu fins arribar als 115 hm3 (4 m3/segon) l'any 2015. Per això es comptava amb les aportacions de la dessaladora de la Tordera (20 hm3) que el nou projecte la manté aturada, excepte en períodes d'alerta i d'emergència i de la dessaladora del Llobregat que amb el nou projecte només es mantindrà el cabal mínim per evitar aturar-la. Amb aquesta previsió segueixen pressionant el Ter com a primera font de subministrament de la regió metropolitana de Barcelona per la simple raó que, avui per avui, és l'aigua més barata i de més qualitat del conjunt. No tenen en compte l'efecte que a mig i llarg termini tindrà el canvi climàtic en la conca del Ter i plantegen una estratègia basada en la gestió de l'oferta: "... la demanda futura en l'àmbit ATLL està lligada de forma significativa a l'evolució de l'activitat econòmica, a la demografia i al nivell de renda dels seus habitants", diu el document base. Diuen a l'entitat privada compradora que l'estratègia de producció la podrà basar en funció d'exhaurir la capacitat d'aportació de l'aigua del Ter, ja que proporciona un cost de subministrament més econòmic. Donen prioritat a l'aigua barata i segueixen menystenint la dessalinització. La Generalitat sanejarà l'ATLL i la vendrà a una empresa privada per 995,5 milions d'euros dels quals el 40% (395 milions) els cobrarà en el moment de la concessió i la resta en 50 anys. Es venen el Ter per obtenir liquiditat sabent que si instauressin l'impost de successions en recaptarien més de 600 milions d'euros. En definitiva, aquesta decisió política de CiU converteixen en paper mullat el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el Pla Sectorial de Cabals de manteniment, el Compromís del Ter de l'any 2010 i el compliment de la Directiva Marc de l'Aigua. Davant aquesta agressió, les comarques gironines s'han de mobilitzar sota el lema ja històric d'"El Riu és vida". Els sectors econòmics, agrícoles, ecologistes, culturals i polítics hem de fer pinya per defensar la nostra terra d'aquells que se la volen vendre per un plat de llenties. Els diputats i diputades de les comarques gironines i la resta de responsables polítics no podem callar davant la sentència de mort que el Govern de CiU ha condemnat el Ter. Els que callin seran còmplices de la destrucció d'una part de l'economia de les comarques gironines, de la mort del riu Ter.