El Pla Hidrològic de Catalunya fixa que cal incrementar la producció d'aigua dessalinitzada a l'arribar al 80 % del total del aigua embassada a Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del cavall i St. Ponç. El Pla de Gestió i de Mesures de Catalunya indica que cal posar per sobre del funcionament de manteniment (el 10 %) la producció de la desalinitzadores a l'arribar al 80 % d'aigua embassada. A hores d'ara el volum d'aigües embassades és del 69,98 % i no s'ha notificat que s'hagi incrementat la producció d'aigua dessalinitzada.

Ecologistes en Acció de Catalunya insta al Departament de Territori i Sostenibilitat i a l'Agència Catalana de l'Aigua a "què actuïn segons el Pla Hidrològic de Catalunya, aprovat pel Parlament de Catalunya amb el vist-i-plau de la Comissió Europea" abans de qur s'entri en una situació crítica de garantia d'aigua. Aquests plans indiquen que s'ha d'incrementar el volum d'aigua produïda per les dessalinitzadores quan baixi del 80% d'aigua embassada i produir el 100 % quan arribi al 60 %.

L'organizació ecologista no vol cridar a l'alarmisme perquè "són dades molt bones, tenint en compte que aquest ha sigut un estiu sec", però "crida a la raó", i al recorda les dades de pluviometria dels anys 2006 i 2009 "on la sequera va ser molt greu". "Si no s'actua amb previsió", diu l'associació, "les conseqüències podrien ser gravíssimes per a la nostra nació, més en una època tan fràgil socialment i ambiental com l'actual".

Els ecologistes consideren que cal posar en marxa les noves fonts d'abastament i iniciar mesures d'increment de la contenció de la demanda abans que s'incompleixi el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment, aprovat també pel Parlament de Catalunya. Diuen que "també cal aprovar urgentment un Pla de Gestió de Sequeres amb mesures de contenció de la demanda i captació que asseguri l'abastament dels diversos usos d'acord amb el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment".

"Els problemes de garantia d'abastament d'aigua s'han de preveure amb el suficient temps", recalquen. Tanmateix expliquen que "cal aprofitar les noves fonts i prendre mesures de contenció de la demanda per evitar eixugar els rius, prevenir els greus conflictes que suposaria una falta de garantia d'abastament i també evitarl'incompliment de les diverses normatives reguladores d'aigua.