La secció d'eficiència energètica de l'Ajuntament de Calonge està realitzant un estudi per avaluar la possibilitat de generar energia elèctrica aprofitant la xarxa d'aigües fecals del municipi. Aquest estudi analitza el cabal d'aigües fecals per estacions i la concentració de matèria orgànica intrínseca en aquestes aigües amb la finalitat de mesurar el volum de biogàs que es podria arribar a generar. En aquest sentit, el biogàs es genera mitjançant el que s'anomena digestió anaeròbica, un procés biològic de fermentació en absència d'oxigen, mitjançant el qual la matèria orgànica es degrada per l'acció d'un conjunt de microorganismes i es transforma en biogàs.

Aquest tipus de tecnologia per generar biogàs s'utilitza àmpliament en països del centre d'Europa, segons fonts municipals. El biogàs generat amb les aigües fecals permetria fer funcionar un motor de cogeneració, que podria produir 375 kilowats per dia, a més de generar potència calorífica aprofitable a través de l'escalfor generada pels gasos del tub d'escapament provinents de la combustió del motor de l'estació de cogeneració.

Reduir la factura energètica

El regidor de Medi Ambient, Carles Bonet, explica que "es tracta d'un projecte innovador i pioner que ens podria permetre reduir encara més el cost de la factura energètica del municipi".

L'estudi treballa amb la possibilitat de trobar sortida a aquesta energia a través del consum elèctric directe i de calor, que es podria subministrar a instal·lacions municipals o bé es podria destinar a la venda directa al consumidor final.