27 de setembre de 2012
27.09.2012
opinió

un nou paradigma del turisme

27.09.2012 | 02:00
un nou paradigma del turisme

"Hi ha models turístics
que han deteriorat els ecosistemes, que han ignorat la geografia preexistent"

aquest any hi haurà per primera vegada en la història del turisme més de mil milions de turistes internacionals. En plena crisi, comptabilitzarem més turistes que mai. I les previsions parlen de 1.500 milions en poc més d'una dècada, un creixement que tindrà lloc en totes les regions del món, en les destinacions clàssiques i en les noves destinacions. El turisme s'ha fet global, de manera que ja no és possible trobar llocs sense turistes.
L'eclosió del turisme no amaga els seus efectes indirectes. Hi ha models turístics que han deteriorat els ecosistemes, que han ignorat la geografia preexistent, que han alterat la cultura local o que han acumulat recursos escassos. Hi ha massa evidències de models turístics equivocats, que han aportat beneficis però també evidents perjudicis. I quan posem en una balança els uns i els altres, de vegades els impactes són superiors als beneficis turístics. Altres vegades, és cert, no.
En els darrers anys, els organismes internacionals (encapçalats per l'Organització Mundial del Turisme) han proposat vies alternatives. Més turisme, d'acord; però també millor. I tant per la pressió de la població local com per la dels mateixos turistes, hem començat a imaginar models més responsables, més sostenibles, més encaixats a les geografies locals. El programa STEP (Sustanaible Tourism, Eliminating Poverty) proposa el turisme sostenible com una via per a la reducció de la pobresa. El programa de Canvi climàtic i turisme cerca estratègies per reduir la petjada ecològica dels turistes. I hi ha un programa específic que connecta les noves estratègies turístiques amb els Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides. Aquest és l'escenari. Un increment dels viatges internacionals, un increment de la competència internacional i una demanda de sistemes turístics més equilibrats, més harmònics. I hi afegeixo: grans dosis de creativitat i innovació.
Aquest nou escenari necessita un nou paradigma turístic, basat en la transferència, el coneixement i la recerca bàsica i aplicada. Necessitem un nou turisme. Per això, el Dia Mundial del Turisme ?d'en?guany està dedicat a la sostenibilitat energètica i el turisme sostenible. El Campus Euromediterrani del Turisme i l'Aigua (e-MTA) és una peça d'aquesta estratègia.
La coordinació de grups de recerca diversos (de les TIC a la planificació, de l'economia a la domòtica) permet orientar el sector turístic i col·laborar en la millora de la competitivitat del sector turístic local i català. Permet també construir un node de referència en la intel·ligència turística i exportar know how, del Carib colombià a la Xina, del nord d'Etiòpia a la frontera mexicana. L'e-MTA vol contribuir a aquest projecte col·lectiu per a un turisme més equilibrat, un centre que no només millora el context geogràfic immediat, sinó que intenta donar respostes globals.
En certa manera, tot està per fer i tot és possible.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook